Щодо реклами дитячого харчування…

 

Звертаємо увагу споживачів реклами,  а також рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами дитячого харчування, на вимоги  статті  25-2 «Реклама дитячого харчування»  Закону України «Про рекламу»:

  1. Реклама дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування заборонена, крім випадків, передбачених цією статтею.
  2. Дозволяється реклама дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування шляхом її розміщення:

1) у спеціалізованих виданнях (у тому числі електронних) з питань догляду за дітьми грудного віку та/або дітьми раннього віку;

2) у наукових фахових виданнях (у тому числі електронних);

3) у матеріалах (у тому числі електронних), які поширюються на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики, призначених виключно для осіб, які мають кваліфікацію в галузі медицини, харчування або фармації.

Зазначена реклама може містити лише науково підтверджену інформацію, а також інформацію, яка не справляє враження, що штучне вигодовування є рівноцінним або має переваги порівняно із грудним вигодовуванням.

Положення цієї частини не застосовуються до дитячих сумішей для подальшого годування у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.

  1. Дозволяється реклама дитячих сумішей для подальшого годування, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, про визнання України країною, що не належить до країн з високим ступенем ризику дитячої смертності.
  2. Реклама дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування, яка здійснюється відповідно до положень частин другої і третьої цієї статті, повинна відповідати вимогам, встановленим  частинами одинадцятою – чотирнадцятоюстатті 6-1Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»:

– у маркуванні, представленні та рекламі дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування зазначається інформація про безумовну перевагу грудного вигодовування;

– у маркуванні, представленні та рекламі дитячих сумішей початкових, а також у маркуванні дитячих сумішей для подальшого годування не можуть використовуватися малюнки/фото дітей грудного віку, інші малюнки або текст, які ідеалізують такі харчові продукти. Допускаються графічні зображення для полегшення впізнаваності дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування, а також для ілюстрації методів приготування таких харчових продуктів;

– маркування, представлення та реклама дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування:

1) не повинні містити слова “гуманізований”, “материнський”, “адаптований” або будь-які однокореневі слова чи похідні від них будь-якою мовою;

2) повинні бути такими, що дають змогу споживачам чітко їх розрізняти.

–  у маркуванні дитячих сумішей початкових зазначається інформація:

1) про те, що дитяча суміш призначена для дітей грудного віку від народження, якщо вони не годуються грудним молоком;

2) про переваги грудного вигодовування та рекомендації про використання такого харчового продукту виключно за порадою незалежних від операторів ринку осіб, які мають кваліфікацію в галузі медицини, харчування, фармації.

Перед зазначенням інформації, передбаченої цим пунктом, розміщуються слова “Важливе повідомлення” або “Важливо”, або “Важлива інформація”.

Вимоги, передбачені цією частиною, поширюються також на представлення та рекламу дитячих сумішей початкових.

У разі виявлення фактів порушення вимог законодавства про рекламу дитячого харчування суб’єктами господарювання, споживачі мають право звертатися для отримання консультацій до управління захисту прав споживачів та контрою за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (м. Рівне, вул. Поповича, 65 А, тел.: (036-2) 62-85-72), або звернутися із скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області: м. Рівне, вул. Малорівненська, буд. 91, або на електронну пошту: E-mail: vetmed@ rivneprod.gov.ua; а також звернутися на «Гарячу телефонну лінію»: (0362)62-32-83, зателефонувавши на яку, у Вас приймуть звернення.