Використання іноземних слів в рекламі

 

Слід звернути увагу рекламодавців та розповсюджувачів реклами, що в останній час на споживчому ринку Рівненської області дуже часто зустрічається розповсюдження реклами із використанням іноземної мови.

Так, наприклад, досить часто рекламодавці реклами, порушуючи норми законодавства, розповсюджують рекламу про розпродаж продукції із використанням різних слів «SALE», «BIG SALE», «SUPER», «UP TO … OF» , що донедавна це не вважалося порушенням вимог законодавства. Відповідно до статті 32 Закону України № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про рекламу», мовою реклами в Україні є державна мова, ця норма закону чинна із 16.01.2021 року. Найчастіше така реклама розповсюджується також із порушенням частини 4 статті 8 Закону України «Про рекламу», оскільки реклама про зниження ціни на товар, про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення дії знижки ціни на товар, розпродаж, а також про співвідношення розміру нової ціни до попередньої ціни реалізації товару або про розмір знижки. В аудіальних медіа така реклама повинна містити зазначення джерела інформації, з якого можна дізнатися про умови надання знижок або проведення розпродажу.

За розповсюдження реклами з порушенням частини 1 статті 6 і частини 4 статті 8 Закону України «Про рекламу», за недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами (у тому числі користувацького контенту, який визнається рекламою), в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту, відповідно до частини 2 та частини 4 статті 27 Закону України «Про рекламу», на рекламодавців реклами накладається штраф у розмірі п’ятикратної вартості розповсюдженої реклами.

Відповідно до частини 5 статті 27 Закону України «Про рекламу», вартість розповсюдженої реклами визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості без урахування суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов’язкових платежів), які встановлені Податковим кодексом України. При наданні інформації про вартість розповсюдженої реклами рекламодавці реклами повинні надати документальне підтвердження вартості розповсюдженої реклами (копії договорів, рахунків, накладних, товарних чеків, актів виконаних робіт, тощо).

Відповідно до частини 6 статті 27 Закону України «Про рекламу», за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації про вартість розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами, та/або вартість розповсюдження реклами, а також інформації, передбаченої частиною другою статті 26 цього Закону, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, необхідної для здійснення ними передбачених цим Законом повноважень, на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до частини 7 статті 27 Закону України «Про рекламу», у разі неможливості встановлення вартості реклами, розповсюдженої з порушенням вимог цього Закону, на рекламодавців та розповсюджувачів реклами рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, накладається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.