Щодо внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю

 

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами в зв’язку із збільшенням звернень з питань внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю нагадує порядок надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг поштового зв’язку та регулюють відносини між ними.

Згідно «Правил надання послуг поштового зв’язку» :

  • внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою, згідно з тарифами оператора поштового зв’язку. Послуга опису вкладення до поштового відправлення полягає в підтвердженні у визначеному оператором поштового зв’язку порядку відповідно до технологічного процесу здійснення такої операції вмісту вкладення до поштового відправлення із зазначенням індивідуальних ознак відповідного вкладення (конкретний вид, кількість тощо), що відрізняє його від інших речей.
  • внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відправником відкритими для перевірки їх вкладення.

Поштове відправлення належить відправнику до моменту вручення його адресату, якщо воно не вилучено відповідно до законодавства. Оператор поштового зв’язку може відмовити відправнику у прийманні поштового відправлення, якщо його упаковка не відповідає вимогам порядку упакування, визначеного оператором поштового зв’язку.

Сума оголошеної цінності внутрішнього поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів, що пересилалися, у разі їх втрати.

Відправник, який бажає одержати повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату грошей за поштовим переказом, текстове повідомлення із застосуванням технічних засобів, визначених оператором поштового зв’язку, повинен зазначити на поштовому відправленні або надати оператору поштового зв’язку номер телефону мобільного зв’язку, адресу електронної пошти або іншу адресу, на яку необхідно надіслати таке повідомлення.

Поштові перекази, посилки, інші поштові відправлення з оголошеною цінністю, а також міжнародні реєстровані поштові відправлення (в тому числі згруповані поштові відправлення “Консигнація”) видаються адресату (одержувачу) за умови пред’явлення ним документа, що посвідчує особу, або уповноваженій ним особі за умови пред’явлення нею документа, що посвідчує особу, та відповідної довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку, якщо інший порядок отримання відправлень не встановлено оператором поштового зв’язку.

Під час видачі поштових відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів, посилок, мішків “М”, відправлень “EMS” працівник об’єкта поштового зв’язку перевіряє їх масу на вимогу адресата (одержувача). За бажанням адресата такі відправлення можуть розкриватися в його присутності в об’єкті поштового зв’язку (відправлення “EMS” також можуть розкриватися у присутності адресата (одержувача) під час доставки за поштовою адресою, що зазначена на поштовому відправленні, поштовому переказі).

Поштове відправлення з позначкою “Післяплата” видається адресату (одержувачу) після внесення ним визначеної відправником суми післяплати та здійснення оплати за її пересилання поштовим переказом або шляхом переказу коштів, якщо оплату послуги не здійснено відправником. Адресат (одержувач) має право одержати інформацію про найменування та поштову адресу відправника до внесення ним встановленої оплати.

У разі коли під час розкриття поштового відправлення виявлено нестачу, заміну, зіпсуття чи пошкодження вкладення, працівник об’єкта поштового зв’язку складає акт про відмову адресата (одержувача) від одержання поштового відправлення, один примірник якого видається адресату (одержувачу) або надсилається на його електронну пошту або засвідчує такий факт в інший спосіб, який визначається оператором поштового зв’язку.

У разі відмови адресата (одержувача) від одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом поштове відправлення, поштовий переказ не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертається відправнику (крім випадків, коли відправником надано розпорядження “не повертати”). Таке відправлення вручається відправнику за умови оплати ним плати за пересилання відправлення. Такі поштові відправлення, поштові перекази не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертаються за зворотною адресою.

Відправник також має право:

  • забрати реєстроване поштове відправлення, кошти за поштовим переказом, якщо поштове відправлення, поштовий переказ ще не відправлено за призначенням. У такому разі відправникові повертається внесена ним плата за пересилання, крім вартості поштових марок та послуги з упакування;
  • відмовитися від одержання повернутого на його ім’я поштового відправлення, вкладення якого частково або повністю пошкоджене, з відшкодуванням його повної вартості;
  • подати заяву про розшук відправленого ним реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.

Користувач має право на подання звернень (скарг) щодо надання послуг поштового зв’язку оператору поштового зв’язку, національному регулятору, іншим органам державної влади відповідно до компетенції, а також на їх розгляд щодо поновлення його прав і захисту законних інтересів відповідно до законодавства.

Національний регулятор розглядає відповідно до законодавства звернення (скарги) користувачів щодо надання послуг поштового зв’язку, отримує з цією метою від операторів поштового зв’язку необхідну інформацію, що стосується предмета отриманого звернення (скарги), вживає у межах повноважень заходів для захисту прав користувачів.

Спеціалісти управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області надають консультаційну підтримку споживачам, в управлінні захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами за адресою: м. Рівне, вул. Поповича, 65 А, тел. 63-15-55, 62-85-72.