Зміни в законодавстві

 

Митне оформлення насіння і садивного матеріалу здійснюється відповідно до ПКМ від 19.01.2024 №53 «Про затвердження Порядку проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Постанова набрала чинності з дня її опублікування (24.01.2024).

Документи та інформація можуть надаватися в паперовій формі або за допомогою порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Інформація та відомості, відкриті для загального ознайомлення, суб’єктом господарювання не надаються. Фітосанітарний інспектор перевіряє наявність інформації про сорт в Реєстрі сортів рослин України, а в разі ввезення на територію України насіння сортів, що є батьківськими компонентами (для гібридів кукурудзи, овочевих культур, тощо), наявність інформації про суб’єкта ввезення в Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

Перелік документів, на підставі яких здійснюється ввезення в Україну:

Насіння і садивний матеріал за умови належності його до сорту, щодо якого наявні відомості в Реєстрі сортів рослин України:

 – фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт);

– копія документа про якість насіння / садивного матеріалу, або для насіння – копій сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) і сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ISTA).

Відповідно до ЗУ «Про насіння та садивний матеріал» документ про якість насіння / садивного матеріалу – сертифікат, свідоцтво, акт, виданий країною-експортером або країною походження чи країною виробництва насіння / садивного матеріалу, який містить щонайменше інформацію про особу, яка його видала, ботанічний таксон, назву сорту, категорію, номер партії, кількість одиниць упаковки / кількість одиниць садивного матеріалу, масу партії насіння, чистоту, схожість насіння, що ввозиться на територію України.

Насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України:

– фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт);

– копія сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку та підтвердження (ОЕСР) відомостей щодо сорту рослини в Переліку сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна;

– згода (угода) на розмноження, видана Мінагрополітики.

Дослідних зразків сорту для цілей кваліфікаційної експертизи сорту:

– фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт);

– повідомлення про прийняття заявки на сорт до розгляду, ввезення дослідних зразків сорту для цілей кваліфікаційної експертизи сорту, виданого Мінагрополітики.

Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для проведення селекційних, дослідних робіт і експонування:

– фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт);

– підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для проведення селекційних, дослідних робіт і експонування, виданого Держпродспоживслужбою, або копії заяви про видачу такого підтвердження (з описом прийнятих документів) з відміткою про дату її прийняття Держпродспоживслужбою (у разі відсутності підтвердження).

 Насіння сортів овочевих культур, щодо яких відсутні відомості в Реєстрі сортів рослин України:

– фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт);

– погодження на поширення в Україні сорту овочевих культур, заявка на який подана до Мінагрополітики з метою державної реєстрації сорту, до прийняття рішення про його державну реєстрацію, виданого Мінагрополітики.

Державний фітосанітарний інспектор під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу має право:

  • перевірити відповідність інформації, зазначеної на етикетках, закріплених зовні на вантажі з насінням і садивним матеріалом та/або зразками з інформацією, зазначеною у документах, що супроводжують вантаж;
  • у разі відсутності документів та інформації, або невідповідності інформації, зазначеної на етикетках, закріплених зовні на вантажі, та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж, такий вантаж підлягає затриманню до надання необхідних документів та інформації;
  • у разі неможливості надання документів та інформації, державний фітосанітарний інспектор приймає рішення про повернення насіння і садивного матеріалу та/або зразків за межі території України;
  • у разі візуального виявлення зараження вантажу регульованими шкідливими організмами або наявних ознак зараження ними та наявних ознак пошкодження вантажу та/або транспортного засобу, в якому перебуває вантаж, проводиться фізична перевірка об’єктів регулювання, про що зазначається у полі “додаткова інформація” акта про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж, складеного за встановленою формою;
  • фіксувати проведення перевірки документів та інформації, передбачених цим Порядком, за допомогою засобів фото- або відеофіксації.

За результатами перевірки державний фітосанітарний інспектор протягом доби складає у двох примірниках Акт про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу та вносить відповідну інформацію про результати прийнятого рішення до порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Один примірник акта надається суб’єкту господарювання, другий – залишається у державного фітосанітарного інспектора.