ЗМІНИ ЩОДО ІМПОРТУ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ СОРТІВ РОСЛИН ОЕСР

 

Кабінет Міністрів України 08 вересня 2023 року прийняв Постанову  № 964 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762».

Постанова стосується ввезення на територію України насіння та садивного матеріалу сортів, не включених до Реєстру сортів рослин України, але включених до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Імпортуватися також можуть складові частини (батьківські компоненти) гібриду першого покоління. Ввезення на територію України насіння згідно з цим Порядком здійснюється виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

Для ввезення на територію України такого насіння або садивного матеріалу необхідно мати:

  • Підтвердження відомостей щодо сорту у Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна;
  • Згоду (угоду) на розмноження.

Для отримання підтвердження заявник звертається до Мінагрополітики з заявою у паперовій або електронній формі. Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви надсилає компетентному органу країни реєстрації сорту запит щодо підтвердження відомостей у Переліку сортів рослин ОЕСР. Після надходження документів від компетентного органу країни реєстрації сорту, Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів з дати отримання розглядає їх та у разі забезпечення повної відповідності вимогам оформлює та видає заявнику підтвердження за установленою формою. Видача підтвердження здійснюється безоплатно.

Ввезення для цілей розмноження, сертифікація та подальше вивезення насіння сорту ОЕСР здійснюється заявником у строки, що не перевищують два роки та шість місяців від дати отримання підтвердження.

У разі встановлення необхідності компетентного органу країни реєстрації сорту проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю розмноженого насіння на території України компетентний орган країни реєстрації сорту надсилає на адресу органу із сертифікації стандартний зразок насіння. Заявник також може самостійно забезпечити доставку стандартного зразка за умови дотримання схоронності та цілісності упаковки.

У разі встановлення порушення заявником вимог Порядку Мінагрополітики достроково відкликає раніше видані підтвердження та відмовляє заявнику у видачі підтверджень відповідно до поданих ним будь-яких інших заявок до усунення встановлених порушень.