Володимир Зеленський підписав нову редакцію Закону України «Про захист прав споживачів»

 

05 липня 2023 року Президентом України підписано Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон було розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.

Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, за виключенням деяких положень Закону.

Нове в Законі:

  • актуалізовано визначення та терміни, приведено їх у відповідність до умов сучасного бізнесу, в тому числі щодо електронної комерції (інтернет-торгівлі);
  • передбачено запровадження Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції (Портал е-покупець) – електронної системи для збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання споживачам інформації про суб’єктів електронної комерції, комунікації суб’єктів електронної комерції, споживачів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та інших державних органів, які здійснюють захист прав споживачів у відповідних сферах у межах компетенції;
  • створення автоматизованої системи перевірених продавців – інформаційної системи, яка є складовою частиною Порталу е-покупець;
  • визначаються права споживача у разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту;
  • обмеження доступу до веб-сайту суб’єкта господарювання за зверненням Держпродспоживслужби до провайдера у разі порушення законодавства таким суб’єктом господарювання;
  • інші положення, які на сьогоднішній день не врегульовано законодавством про захист прав споживачів.

Також Законом передбачаються нові повноваження Держпродспоживслужби як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів, зокрема:

  • взаємодія із суб’єктами господарювання, споживачами та іншими ЦОВВ в Порталі е-покупець;
  • подання до суду позовів про захист прав споживачів, у тому числі щодо невизначеного кола споживачів;
  • вжиття заходів, передбачених законодавством, відносно суб’єктів господарювання – виробників товарів, тощо.