Зміни до антитютюнового законодавства щодо критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику для проведення планових перевірок

 

До уваги суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у закладах ресторанного господарства, в аеропортах та інших закладах, а також здійснюють реалізацію тютюнових виробів:  24 березня 2023 року Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2023 №261) затверджено зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:

  • дотримання суб’єктами господарювання норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів протягом останніх трьох років, що передують останньому плановому періоду;
  • вид діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання.

Постановою передбачено бальну систему оцінки показників критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

 

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100 високий ступінь ризику один раз на два роки
Від 21 до 40 середній ступінь ризику один раз на три роки
Від 0 до 20 незначний ступінь ризику один раз на п’ять років

______

Примітка. Якщо суб’єкт господарювання відповідає одночасно кільком показникам критерію, застосовується показник із найбільшою кількістю балів.”.

Реалізація даної постанови сприятиме забезпеченню збалансованості заходів державного контролю за дотриманням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, плановості та прозорості заходів, єдиного підходу до їх планування, дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства України.