Міжнародний день рідної мови

 

У Міжнародний день рідної мови хочемо нагадати, що чинний Закон України № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» забезпечує функціонування державної мови, яка об’єднує українське суспільство та є засобом зміцнення державної єдності і територіальної цілісності України.

Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Відповідно до ст. 30 цього Закону, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Проте інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами, а на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.

В інформації про вироби (товари), роботи чи послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

Слід звернути увагу рекламодавців та розповсюджувачів реклами, що в останній час на споживчому ринку Рівненської області дуже часто зустрічається розповсюдження реклами із використанням іноземної мови. Так, наприклад, досить часто рекламодавці реклами, порушуючи норми законодавства, розповсюджують рекламу про розпродаж продукції із використанням англійського слова «SALE», що донедавна це не вважалося порушенням вимог законодавства.  Відповідно  до  статті  32  вищезазначеного Закону та  відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про рекламу», мовою реклами в Україні є державна мова, ця норма закону чинна із 16.01.2021 року.