Правила використання побутових лічильників газу

 

ЯК ЧАСТО НЕОБХІДНО ПОВІРЯТИ ПОБУТОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ

Періодична повірка лічильників газу проводиться один раз на 5 чи 8 років, залежно від типу лічильника і виробника. У кожного приладу є паспорт, де вказано термін повірки і міжповірочний інтервал. Для прикладу, якщо в паспорті лічильника вказано міжповірочний інтервал 5 років, то це означає, що лічильник підлягає періодичній повірці кожні 5 років з дати його первинної повірки на заводі виробника (як правило, це дата випуску лічильника), але при цьому необхідно пам’ятати, що законодавство дозволяє проводити позачергову повірку приладу до закінчення міжповірочного інтервалу.

 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПОВІРКИ ТА ДЕМОНТАЖ ЛІЧИЛЬНИКА

Під час візиту до помешкання, де встановлений газовий лічильник, представники постачальника спільно із споживачем складають та підписують «Акт про демонтаж лічильника газу для проведення періодичної повірки» у двох примірниках, один з яких залишається у споживача, а інший у представника газорозподільного підприємства.

Перед демонтажем лічильника проводиться його обстеження, під час якого перевіряються:

 • наявність, цілісність та співпадіння номерів пломб постачальника на приєднувальних патрубках;
 • наявність, цілісність пломб заводу-виробника на лічильному механізмі та корпусі лічильника;
 • зовнішній вигляд лічильника, відсутність на ньому механічних пошкоджень або інших ознак несанкціонованого втручання в роботу;
 • номер газового лічильника, його показання;
 • функціонування лічильника;
 • наявність несанкціонованого газопроводу.

В разі виявлення будь-яких порушень, складається: «Акт про виявлені порушення» (про пошкодження пломб, пошкодження лічильника газу, наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об’єму газу, наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу, наявність несанкціонованого газопроводу, несанкціоноване підключення газових приладів тощо) та «Акт про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи».

Демонтовані лічильники централізовано направляються до Сервісного центру з повірки побутових та промислових лічильників постачальника відповідальними працівниками постачальника або особисто споживачем.

 

ЯКЩО ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА ПРОСТРОЧЕНА З ВИНИ СПОЖИВАЧА

У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу не повірений з вини споживача (наприклад відмова споживача у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, для його демонтажу або монтажу), покази лічильника вважаються недійсними і нарахування за спожитий природний газ проводиться за нормами споживання.

 

Порядок припинення газопостачання для побутових споживачів

Відповідно до положень глави 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс), Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об’єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285 (далі – Правила безпеки), та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, у таких випадках:

 1. несвоєчасна та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору розподілу природного газу;
 2.  відсутність споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
 3.  подання споживачем або його постачальником (який уклав з Оператором ГРМ договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам) письмової заяви про припинення газопостачання;
 4.  відмова споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”;
 5.  розірвання договору розподілу природного газу;
 6.  несанкціонований відбір природного газу або втручання в роботу ЗВТ чи ГРМ;
 7.  несанкціоноване відновлення газоспоживання;
 8.  визнання в установленому порядку аварійним станом газорозподільної системи та/або ліквідація наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновлювальних робіт;
 9.  наявність заборгованості за несанкціонований відбір природного газу з ГРМ;
 10.  необґрунтована відмова від підписання акта наданих послуг та/або акта приймання-передачі природного газу (норма застосовується по об’єкту споживача, що не є побутовим);
 11.  відмова представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання;
 12.  в інших випадках, передбачених законодавством.

Якщо припинення газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт побутового споживача буде здійснюватися у випадках, визначених у підпунктах 1 – 5 (крім випадку подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання), 9 цього пункту, Оператор ГРМ має надіслати рекомендованим поштовим відправленням або надати з позначкою про вручення повідомлення про припинення газопостачання/розподілу природного газу побутовому споживачу не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу). При цьому в повідомленні мають бути зазначені підстави та дата припинення газопостачання (розподілу природного газу) Оператором ГРМ.

Споживач зобов’язаний допустити представників Оператора ГРМ на власні об’єкти та не протидіяти їм при здійсненні заходів з припинення (обмеження) розподілу природного газу. При отриманні від Оператора ГРМ письмової вимоги про самостійне обмеження або припинення споживання (відбору) природного газу споживач зобов’язаний виконати вимогу Оператора ГРМ та самостійно обмежити або припинити споживання (відбір) природного газу.

Якщо внаслідок несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за договором розподілу природного газу Оператор ГРМ не здійснив припинення (обмеження) розподілу природного газу споживачу-боржнику через відмову в доступі до об’єкта споживача або на письмову вимогу Оператора ГРМ споживач самостійно не обмежив чи не припинив споживання (відбір) природного газу з ГРМ, Оператор ГРМ має право вимагати від споживача компенсації.

Пломбування та розпломбування газового обладнання на об’єктах споживачів, що пов’язані з припиненням/обмеженням або відновленням газопостачання (розподілу природного газу), виконуються Оператором ГРМ відповідно до вимог розділу Х Кодексу.

При припиненні (відновленні) газопостачання (розподілу природного газу) складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

У разі відмови споживача від підписання акта про припинення газопостачання (розподілу природного газу) фіксація припинення газопостачання (розподілу природного газу) (крім випадків відключень при аварійних ситуаціях) повинна підтверджуватися відеозйомкою, про що зазначається в акті про припинення газопостачання (розподілу природного газу), та/або підписом акта про припинення газопостачання (розподілу природного газу) однією незаінтересованою особою (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення такої особи. Акт про припинення газопостачання (розподілу природного газу) у цьому випадку надсилається споживачу рекомендованим поштовим відправленням.

Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування.

При несанкціонованому відновленні газоспоживання (розподілу природного газу), відмові представникам Оператора ГРМ в доступі до об’єкта споживача для припинення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі для локалізації чи ліквідації аварійної ситуації, а також після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу Оператор ГРМ може здійснити припинення газопостачання (розподілу природного газу) шляхом механічного від’єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.

Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) здійснюється Оператором ГРМ протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу).

Якщо за ініціативою споживача необхідно припинити газопостачання (розподіл природного газу) на об’єкт споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення або з інших причин, споживач не пізніше ніж за сім днів повинен письмово повідомити про це Оператора ГРМ та узгодити з ним дату припинення газопостачання (розподілу природного газу), а Оператор ГРМ в узгоджену із споживачем дату зобов’язаний припинити газопостачання (розподіл природного газу) споживачеві.

Припинення газопостачання за ініціативою споживача здійснюється, зокрема, шляхом перекриття та опломбування запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та її опломбування, або в інший спосіб, визначений споживачем відповідно до Правил безпеки.

Постачання/розподіл природного газу вважається припиненим за умови наявності пломб Оператора ГРМ на запірних пристроях, інвентарних заглушках тощо, що зафіксовано відповідним актом.

У випадку запланованих капітальних ремонтів ГРМ (крім аварійних) Оператор ГРМ має повідомити споживача про припинення розподілу природного газу ГРМ не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати припинення розподілу природного газу ГРМ