Коронавірус і недобросовісна реклама. Рекомендації для рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами

 

Усім відомий вислів: «реклама-двигун торгівлі», сприймається просто і зрозуміло: для того щоб щось продати, продавцю потрібно донести до свідомості покупця, що його товар найкращий, як по ціні, так і по якості, тобто прорекламувати свій товар.

В Україні засади рекламної діяльності визначені в Законі України «Про рекламу», цей закон є регулятором відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. Законодавством про рекламу встановлюються вимоги до повноти змісту реклами та її окремих видів. Повнота рекламної інформації впливає на точність сприйняття та розуміння споживачем змісту реклами.

Зміст реклами повинен відповідати основним принципам реклами, а саме: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди, відповідність принципам добросовісної конкуренції, відсутність інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності, (ст. 7 Закону України «Про рекламу»). Порушення цих принципів призводить до поширення інформації, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження. На законодавчому рівні міститься чітке визначення недобросовісної реклами: «Недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження» (стаття 1 Закону України «Про рекламу»).

На виконання доручення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та на підставі листа Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників від 16.03.2020 №2003/16-01 щодо розповсюдження реклами лікарських засобів з інформацією щодо лікувальної дії на коронавіруси, під час моніторингу реклами, яка розповсюджується на території міста Рівне встановлено факт розміщення зовнішньої реклами в змісті якої міститься інформація: «Ваш найприродніший захист від вірусів». З врахуванням пандемічної ситуації, що склалась в Україні та світі формулювання: «Ваш найприродніший захист від вірусів» сприймається як таке, що відноситься до нового коронавірусу COVID-19, а саме: як засіб, який здатний вилікувати чи запобігти захворюванню на COVID-19. В рекламі використано зображення моделі будови неклітинного інфекційного агента (вірусу, використання в рекламі зображення моделі будови неклітинного інфекційного агента (вірусу), в пересічного споживача реклами може бути сприйняте, як графічне зображення коронавірусу COVID-19.

В процесі дослідження відповідності змісту розповсюдженої реклами вимогам законодавства про рекламу та на підставі зібраних документів встановлено: Розповсюджувалась реклама продукту, який не належить до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. В змісті розповсюдженої реклами порушено основний принцип реклами – достовірність. Оскільки відсутні докази достовірності викладеної в рекламі інформації: «Ваш найприродніший захист від вірусів», а саме: належне обґрунтування за чинним законодавством (відсутні офіційні рекомендації МОЗ України), що підтверджують противірусну дію рекламованого продукту на здоров’я людини. Через пандемічну ситуацію, що склалась в Україні та світі, зміст рекламного тексту: «Ваш найприродніший захист від вірусів» та використання в рекламі зображення моделі будови неклітинного інфекційного агента (вірусу) може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б внаслідок надання йому неправдивої інформації, що може спонукати споживачів реклами на думку про лікувальні властивості рекламованого продукту (здатність вилікувати чи запобігти захворюванню на COVID-19) та може ввести їх в оману щодо його лікувальної та профілактичної дії на коронавіруси внаслідок надання неправдивої інформації.

Відповідно до повноважень, визначених в частині 2 статті 26 Закону України «Про рекламу» прийнято Рішення про визнання реклами з інформацією: «Ваш найприродніший захист від вірусів» недобросовісною. На дату прийняття рішення рекламодавцем реклами припинено розповсюдження вищезазначеної реклами. В Україні недобросовісна реклама забороняється (частина 1 статті 10 Закону України «Про рекламу»). За замовлення розповсюдження реклами, забороненої законом до винної особи (рекламодавця реклами), відповідно частини 2 та частини 4 статті 27 Закону України «Про рекламу» застосовано штраф.

З метою упередження поширення недобросовісної реклами, рекомендуємо рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами перед оприлюдненням реклами аналізувати кожну рекламу індивідуально на предмет достовірності інформації для споживачів, не вводити в оману споживача (уникати неточності, двозначності, не використовувати перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження).

Без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства, зокрема без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, утриматись від реклами лікарських засобів, зміст якої стосується лікування та/або профілактики коронавірусів.

Також повідомляємо, в Державному реєстрі лікарських засобів України розміщеному на сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням http://www.drlz.com.ua/, міститься інформація щодо можливості рекламування лікарського засобу.

Для перевірки необхідно вчинити наступні дії:

  1. Перевірити наявність лікарського засобу у Державному реєстрі лікарських засобів України (http://www.drlz.com.ua/).
  2. Зайти у картку відповідного лікарського засобу в Державному реєстрі і перевірити статус рекламування.
  3. Перевірити відповідність запропонованих до розміщення рекламних матеріалів вимогам статті 21 Закону України «Про рекламу».