Сигналізаційне повідомлення щодо запобігання поширення мишоподібних гризунів

 

Спеціалістами управління фітосанітарної безпеки, відповідно до статті 5 Закону України «Про захист рослин»,  проведено  фітосанітарний моніторинг  сільськогосподарських угідь на виявлення заселеності мишоподібними гризунами.

Обстеженнями встановлено:  чисельність жилих колоній на озимих зернових не перевищує  однієї на гектар та по 2-3 нори в колонії. Заселеність складає 12% обстежених площ  в прикраєвих смугах. 23% обстежених площ  озимого ріпаку заселені з чисельністю 1-2 жилі колонії на гектар в яких по 3-4 жилі нори. Неорні землі та багаторічні трави мають 100% заселення  обстежених площ  з чисельністю 4-5 жилих колоній на гектар.

В останній період відмічено  дещо вищу риючу здатність  гризунів та зростання жилих нір в колоніях. З огляду на здатність до швидкого розмноження  та міграцію  мишоподібних гризунів у пошуках  соковитої рослинності за сприятливих умов  (відносно тепла, без різких температурних коливань та затяжних опадів погода, випадання великої кількості снігу на не промерзлу землю та достатня кількість корму) існує  ймовірність того, що незабаром зросте інтенсивність заселення озимих культур.

Тому, закликаємо всіх сільгоспвиробників  проводити  регулярні обстеження  і вчасний захист,  що дадуть змогу запобігти ускладненню фітосанітарного стану посівів та сприятимуть успішній перезимівлі сільськогосподарських культур.  За наявності ЕПШ(економічний поріг шкідливості) 3-5 жилих колоній на гектар  потрібно знищувати гризунів шляхом внесення родентицидів згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», а також застосовувати  біологічний  метод боротьби з гризунами бактероденцид.  Після внесення препаратів нори необхідно притоптати.

Заходи захисту слід здійснювати за суворого дотримання вимог санітарної безпеки, охорони праці й навколишнього середовища!