ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ СОРТІВ

 

Кабінет Міністрів України 25 серпня 2023 року прийняв Постанову  № 917 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням».

Ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу здійснюється на основі підтвердження, виданого Держпродспоживслужбою. Видача підтвердження, його переоформлення та анулювання здійснюється безоплатно. Підтвердження діє з дня його видачі до дня фактичного ввезення в Україну та вивезення з України погодженого обсягу зразків, але не більше одного року.

У разі зміни місця використання ввезених зразків насіння і садивного матеріалу суб’єкт господарювання інформує про це Держпродспоживслужбу в довільній формі.

Інспектор у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби на будь-якому етапі проведення селекційних, дослідних робіт і експонування має можливість безперешкодного доступу до місця вирощування зразків насіння і садивного матеріалу та документації, що засвідчує ввезення, висів (посадку) та призначення цих зразків, фіксує факт проведення таких робіт відповідно до призначення, зазначеного в підтвердженні, про що складає акт про використання зразків насіння і садивного матеріалу за установленою формою.

Обов’язки суб’єкта господарювання:

  • забезпечувати використання зразків насіння і садивного матеріалу виключно згідно із призначенням, зазначеним у підтвердженні;
  • на будь-якому етапі проведення селекційних, дослідних робіт і експонування надавати інспектору у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби можливість безперешкодного доступу до місця посіву (посадки) ввезених зразків;
  • до 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснено ввезення в Україну зразків, у паперовій або електронній формі повідомляти Держпродспоживслужбу про фактичний обсяг ввезених зразків насіння і садивного матеріалу та їх подальше використання (місце використання (вирощування), обсяг отриманого врожаю та його використання) за установленою формою.

Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу одного сорту, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування, протягом одного календарного року не змінився – він не повинен перевищувати тридцятикратний обсяг посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень із кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні.

Урожай, отриманий від зразків насіння і садивного матеріалу, забороняється використовувати для посіву (посадки), крім випадків його використання для селекційних і дослідних робіт.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 691 “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування” втратила чинність.