Директива 2011/65/ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

 

Спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами 30.03.2023 взяли участь у онлайн-вебінарі на тему: «Директива 2011/65/ЄС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні».

Принципи директиви RoHS

Першим принципом директив RoHS є захист здоров’я людини. Більшість використовуваних в даний час електронних пристроїв містять багато шкідливих елементів і речовин, які впливають на здоров’я людини в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Свинець потрапляє в організм людини через вдихання або травлення і створює різні проблеми зі здоров’ям. Свинець, зокрема, найбільше впливає на центральну нервову систему в організмі людини. Нирки і репродуктивні системи також руйнуються токсичним ефектом свинцю. Не тільки свинець, але й інші елементи та хімічні речовини, зазначені у Директиві RoHS, загрожують здоров’ю людини.

Іншим принципом директиви є захист навколишнього середовища. Електронні відходи зростають у світі з кожним днем, і більшість із них містять шкідливі елементи та хімічні речовини.

Відходи електричного та електронного обладнання, які містять елементи та хімічні речовини, зазначені в директиві, є групою міських відходів, яка має найбільше зростання в усьому світі. Щорічний приріст електронних відходів тричі швидше, ніж темп зростання загальних відходів. На додаток до цього збільшення електричних і електронних відходів має велике значення завдяки його компонентам.

RoHS зосереджує увагу на переробці, і ці відходи надзвичайно небезпечні для навколишнього середовища, якщо не використовуються належні методи утилізації. У цьому сенсі, Директива RoHS обмежує використання речовин, шкідливих для навколишнього середовища та здоров’я людини, і вимагає відновлення електричного та електронного обладнання. RoHS встановлює максимальні рівні для 10 заборонених речовин.

Виробники, які постачають продукцію на ринки Європейського Союзу, зобов’язані випускати декларацію відповідності Директиві RoHS для всіх частин, матеріалів і компонентів які використовуються.

В Україні  діє Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139, який установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою забезпечення охорони здоров’я людини і захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Категорії електричного та електронного обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

 1. Велика побутова техніка.
 2. Дрібна побутова техніка.
 3. Обладнання інформаційних технологій та технічні засоби електронних комунікацій.
 4. Побутова електронна апаратура.
 5. Освітлювальне обладнання.
 6. Електричні та електронні інструменти.
 7. Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту.
 8. Медичні вироби (у тому числі медичні вироби для діагностики in vitro).
 9. Прилади моніторингу та контролю (у тому числі промислові прилади моніторингу та контролю).
 10. Автоматичні пристрої видачі та дозування продукції.
 11. Інше електричне та електронне обладнання, яке не належить до категорій 1-10.

Електричне та електронне обладнання, що вводиться в обіг, у тому числі кабелі, запасні частини для його ремонту, повторного використання або оновлення функціональності чи модернізації виробничих потужностей, не повинне містити речовини в концентраціях, що перевищують максимально допустимі значення вказані у додатку 2 до Технічного регламенту №139.