Розрахунки платіжною карткою в 2023 році

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» від 29.07.2022 р. № 894 змінено вимоги стосовно порядку здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, а саме: «Відповідно до частини двадцять дев’ятої статті 38 Закону України «Про платіжні послуги» Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно:

1) з 1 січня 2023 р. – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 цього пункту);

2) з 1 січня 2024 р. – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 цього пункту);

3) з 1 січня 2025 р. – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 цього пункту);

4) з 1 січня 2026 р. – торговці – фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

З врахуванням того, що на території України введено воєнний стан і деякі території територіальних громад розташовані в районах проведення воєнних дій, або перебувають в тимчасовій окупації, в пункті 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» від 29.07.2022 р. № 894 визначено: Установити, що вимоги пункту 1 цієї постанови не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.

Також з 01.01.2023 р. втратила чинність постанова КМУ «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09. 2010 р. № 878.

Порядок виконання платіжних операцій в Україні, права, обов’язки та відповідальність учасників платіжного ринку, загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, визначено в Законі України «Про платіжні послуги». В частині 28 статті 38 Закону України «Про платіжні послуги» визначено: «Торговці зобов’язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари (надані послуги), у тому числі за допомогою електронних платіжних засобів та/або платіжних застосунків, та/або платіжних пристроїв. У разі надання можливості здійснювати безготівкові розрахунки за продані товари (надані послуги) за допомогою електронних платіжних засобів, що використовуються в платіжних системах, торговці зобов’язані забезпечувати можливість здійснення таких розрахунків з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, створена резидентом України».

На законодавчому рівні встановлено право споживача на вільне здійснення безготівкових розрахунків з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України (частина 2 статті17 Закону України «Про захист прав споживачів»). Цим же законом зобов’язано продавця (виконавця) всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати. Забороняється у будь-який спосіб обмежувати можливість здійснення споживачем безготівкових розрахунків, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов’язаний забезпечити таку можливість (частина 2 статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів»).

За обмеження або відмову в реалізації права споживачів на вільне здійснення безготівкових розрахунків визначена відповідальність суб’єктів господарювання у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 12, частина перша статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів»).