Десикація рослин, правила безпечного застосування десикантів.

 

Хімічне сушіння – десикація рослин – важливий агротехнічний прийом, який проводять перед збиранням урожаю з метою прискорення дозрівання різних сільськогосподарських культур шляхом зменшення вмісту вологи в зерні та насінні, полегшує збирання врожаю, зменшує забур’яненість, а також втрати врожаю та затрати на доведення до стандарту зібраного насіння.

Застосування десикантів – дуже відповідальний процес застосування пестицидів, порушення регламентів застосування яких може спричинити тяжкі наслідки: десикант, в разі потрапляння на інші рослини (в т.ч. й насадження багаторічних деревних рослин та кущів), спричиняє їх істотне пошкодження або загибель, а також може призвести до загибелі бджіл. В результаті цих порушень посадові особи суб’єкту господарювання будуть нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України, та відшкодовувати завдані збитки.

Для запобігання таких небезпечних явищ, суб’єктам господарювання слід неухильно дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують правила застосування пестицидів: Закону України “Про захист рослин”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про бджільництво”; Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України ДСП 382-96 та інших нормативно-правових документів.

В першу чергу необхідно звернути увагу на такі вимоги:
• десиканти (культура, норми, спосіб внесення) застосовують лише відповідно до Переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні;
• необхідно обов’язково проводити завчасне попередження населення та сільських рад про час та місце проведення робіт із застосування пестицидів, а також – виставляти попереджувальні написи;
• при застосуванні десикантів необхідно обов’язково враховувати час проведення робіт (ранкові – до 10:00 та вечірні години), швидкість (3-4м/сек) і напрям вітру;
• дотримуватись безпечної відстані від населених пунктів (для штангових обприскувачів – 300 м, авіаційний метод внесення – 1000 м), сусідніх культур, прилеглих до поля приватних земельних ділянок, лісосмуг тощо, на які може потрапити десикант внаслідок знесення повітряним потоком;
• неухильно дотримуватись порядку проведення авіахімробіт у сільському господарстві;
• використовувати лише справну та відрегульовану апаратуру для внесення десиканту, не допускати протікання пестициду;
• проліт авіатехніки із працюючою апаратурою, що розпилює десикант, допускається лише над полем, що обробляється;
• не допускається проліт (розвертання) заправлених десикантом літальних апаратів над населеними пунктами.