Про вихід імаго західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

 

Сигналізаційне повідомлення

Останні роки в Рівненській області спостерігається   все більше нових осередків небезпечного ворога кукурудзи — західного кукурудзяного жука. Вперше на території області західний кукурудзяний жук був виявлений у 2017 році методом феромонних пасток.

Температурний режим  області сприяв виходу імаго  регульованого шкідливого організму, масовий вихід  очікується на третю декаду липня – першу декаду серпня.

Шкодочинність:

Шкодять дві стадії розвитку  шкідника – личинка та імаго.

Імаго вигризають пиляки на волотях та нитки на приймочках маточок качанів. Вони пошкоджують  зерно в молочній стиглості на верхівках качанів і виїдають паренхіму   між жилками листків. При живленні  жука на генеративних органах зменшується кількість зерен в качані, а в результаті  цього падає  врожайність. Даний шкідник активно розмножується. Яйця  жук відкладає скупченнями  в грунт біля рослини де вони й зимують.  Не меншу загрозу становлять личинки, бо пошкоджують кореневу систему  на ранньому етапі розвитку кукурудзи.  Після виходу з яєць личинки починають живитися корінням кукурудзи, що може призвести до значного зменшення  кореневої маси, вилягання рослин кукурудзи. Як жуки так і личинки  шкідника можуть переносити  збудників грибкових, бактеріальних та вірусних захворювань кукурудзи.  Найбільше вони активізуються на тих полях, де відсутня сівозміна.

Для виявлення імаго здійснюється огляд листків, волоті та качанів, а також встановлюються феромонні або клейові пастки .

У разі виявлення західного кукурудзяного жука на полі проводиться комплекс карантинних заходів. Після збирання врожаю поле обов’язково переорюють. Даний агротехнічний захід сприяє загибелі яєць шкідника під час зимового промерзання ґрунту. На уражених діабротикою полях протягом трьох років вирощувати кукурудзу забороняється.

Методи боротьби мають запобігати поширенню, локалізації та знищенню виявлених осередків шкідника.

 

Агротехнічні методи

Дотримання сівозміни. Оскільки західний кукурудзяний жук — шкідник-монофаг, вирощування кукурудзи як монокультури сприяє його розвитку та поширенню.

Обстеження посівів кукурудзи. Для контролю за розповсюдженням шкідника важливим є регулярний моніторинг посівів. При цьому, оцінку фітосанітарного стану полів необхідно проводити не тільки спеціалістам фітосанітарної безпеки, а й агрономам та фермерам, які вирощують кукурудзу.

Хімічні методи

Оприскування посівів необхідно проводити інсектицидами  відповідно до «Переліку пестицидів  і агрохімікатів, дозволених до використання  в Україні» з дотриманням регламентів  їх застосування, правил техніки безпеки  та санітарно – гігієнічних вимог.

 

Відділ прогнозування, фітосанітарної діагностики
 та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки
Головного управління Держпродспоживслужби
в Рівненськійобласті