До уваги пасічників

 

Що треба знати про зміни стосовно видачі (реєстрації) ветеринарно-санітарних паспортів пасік

 Набрав чинність наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021р. № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», яким затверджений новий порядок видачі (реєстрації) ветеринарно-санітарних паспортів пасік.

Відповідно до цього порядку, видача (реєстрація) паспорта пасіки здійснюється в день звернення за заявою про видачу паспорта пасіки згідно з додатком 2 до порядку, що подається в письмовій формі власником пасіки або уповноваженою ним особою до територіальних структурних підрозділів  ГУ Держпродспоживслужи в Рівненській області за місцем проживання власника пасіки або місцезнаходженням пасіки. До заяви додається заповнений та підписаний власником пасіки або уповноваженою ним особою паспорт пасіки.

Після подання заяви про видачу паспорта пасіки та заповненого паспорта пасіки посадова особа територіального структурного підрозділу  ГУ Держпродспоживслужи в Рівненській області здійснює видачу паспорта та готує інформацію (форма Excel) про реєстрацію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки і передає спеціалісту ГУ Держпродспоживслужи в Рівненській області який вносить інформацію до Реєстру паспортів пасік (онлайн google таблиця,  розміщена на сайті Держпродспоживслужби України).

Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний номер, який складається з елементів, що розділяються дефісом наприклад: (UA-17-14-1, де: UA – Україна;

17 – Рівненська область, 14 – Рівненський район, 1 – порядковий номер паспорта пасіки), і проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу (з відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів пасік. Єдиний унікальний номер не може бути присвоєний іншому паспорту пасіки, навіть після припинення діяльності зареєстрованої пасіки

До Реєстру паспортів пасік вносяться наступні відомості:

  • єдиний унікальний номер;
  • інформація власника пасіки;
  • місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи – власника пасіки;
  • контактна інформація власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адреса електронної пошти);
  • місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки);
  • кількість бджолиних сімей;
  • порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності);
  • статус пасіки (зареєстрована/ліквідована).

Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта не підлягає оприлюдненню. У разі зміни відомостей у паспорті пасіки, власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт пасіки відповідному управлінню ГУ Держпродспоживслужи в Рівненській області для оновлення відомостей у Реєстрі паспортів пасік до 15 травня поточного року.

У разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановленій формі, а також надання в них неповної інформації (не заповнено всі обов’язкові відомості в заяві або паспорті пасіки), заява та заповнений і підписаний паспорт пасіки повертаються в одноденний строк власнику пасіки або уповноваженій ним особі.

Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та подається до територіального органу компетентного органу.

У разі припинення діяльності пасіки власник пасіки або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це відповідне управління ГУ Держпродспоживслужи в Рівненській області, що здійснював видачу паспорта пасіки. відповідальний спеціаліст ГУ Держпродспоживлужби в Рівненській області протягом п’яти календарних днів у Реєстрі паспортів пасік змінює статус пасіки із зареєстрованої на ліквідовану.

Після здійснення ветеринарно-санітарних заходів спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області в паспорті пасіки засвідчується її ветеринарно-санітарний стан.

Результати ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щорічного весняного обліку пасік, які здійснюються до 15 травня поточного року, вносяться в додаток до паспорта пасіки спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Аркуші додатка зшиваються. Місце скріплення завіряється печаткою державного ветеринарного інспектора або офіційного ветеринарного лікаря, або ліцензованого лікаря ветеринарної медицини.

Якщо до паспорта пасіки додаються аркуші для потреб пасічника, такі додаткові сторінки вважаються його невід’ємною частиною, на кожній з таких сторінок проставляються підпис і печатка державним ветеринарним інспектором або офіційним ветеринарним лікарем, або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини. . Кожна сторінка повинна бути пронумерована з обов’язковим зазначенням кількості сторінок (наприклад, «1 аркуш з __») у нижній правій частині та містити вгорі єдиний унікальний номер.

Ознайомитись із формою ЗАЯВИ про видачу ветеринарно-санітарного паспорта пасіки,  бланком Ветеринарно – санітарного паспорта пасіки та Порядком видачі ветеринарно – санітарного паспорта пасіки можна за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-21#n4