Порушено Ваші права? Подайте скаргу!

 

У випадку порушення законних прав та інтересів громадян, кожному Конституцією України гарантовано право на захист.

Для захисту та відновлення порушених прав необхідно подати звернення (скаргу).

Звернення мають бути оформлені згідно вимог ст. 5  Закону України «Про звернення громадян».

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Разом з цим, необхідно наголосити, що однією з підстав  для проведення позапланової  перевірки, відповідно до ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Інформуємо про вимоги законодавства щодо  порядку оформлення звернень для їх об’єктивного, всебічного та неупередженого розгляду та вжиття відповідних заходів реагування:

  • У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  • У електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним (застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається).
  • У зверненні з проханням провести перевірку певного підприємства (суб’єкта господарювання) має бути зазначено:
  • найменування суб’єкта господарювання, адресу здійснення господарської діяльності,
  • додати копії документів, які підтверджують його взаємовідносини з цим суб’єктом господарювання та/або вказують на порушення його законних прав, а саме копій договору, квитанцій, платіжних документів, актів-претензій, звернень до суб’єкта господарювання та його відповідей тощо (за наявності).

* У випадку виникнення запитань, Ви можете звернутись за роз’ясненнями та консультаціями з питань ціноутворення до сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Малорівненська, 91 або за тел. (0362) 633630.