До відома

 

До відома  рекламодавців  (замовників),  розповсюджувачів   та споживачів  реклами  щодо реклами об’єкта будівництва та його частин, який споруджується з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, оскільки цей напрямок рекламування є поширений на території міста Рівне та Рівненської області.

З 16.06.2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про рекламу», які вводять обмеження реклами об’єктів будівництва, тому важливим є правильне розуміння забудовниками цих законодавчих змін.

Головне в цих змінах, що реклама об’єкта будівництва буде вважатися законною лише тоді, коли у замовника будівництва в наявності є:

  • документ на право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується;
  • документ, який підтверджує право на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  • ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
  • підтвердження про наявність у суб’єкта господарювання, що здійснює залучення недержавних коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для фінансування спорудження житлового будинку, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»,  або за наявності свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

Така реклама  відповідно  до ч.1 ст.25-1 Закону України «Про рекламу», крім реклами на радіо, має містити реквізити вищевказаних документів.

У частині 2 статті 25-1 Закону України «Про рекламу» зазначено, що реклама будівель, які мають енергетичний сертифікат, з метою продажу або найму (оренди) має містити показник енергетичної ефективності, зазначений у відповідному сертифікаті.

Крім цього, при рекламі об’єктів будівництва необхідно враховувати принципи та загальні вимоги до реклами, а саме:

  • законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди;
  • реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції;
  • реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;
  • реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди;
  • забороняється вміщувати твердження, які є дискримінаційними;
  • використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами та інші вимоги передбачені ст.8 Закону України «Про рекламу».

Щоб уникнути визнання реклами недобросовісною, необхідно бути точним у формулюваннях та на підтвердження кожного висловлювання мати відповідний документ. Наприклад,  для реклами «найнижчі ціни на квартири в м. Рівне» – необхідно мати висновок на підставі маркетингового дослідження проведеного іншим підприємством, або офіційні дані органу державної  влади  чи  місцевого  самоврядування  про рівень цін на квартири в місті.

Також, про знижки цін на продукцію, про розпродаж потрібно враховувати вимоги ч.5 ст.8 Закону України «Про рекламу», оскільки така реклама повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Відповідальність за недотримання вимог законодавства про рекламу передбачена ст.27 Закону України «Про рекламу».