Оплата за навчання

 

Ось і розпочався новий навчальний рік!

Колишні учні стали студентами: деякі навчаються за державним замовлення, інші – за контрактом (договором) на платній основі.

На що слід звернути увагу студентам, які навчаються позадержавним замовленням та вносять плату за навчання у вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності?

Перш за все, це те, що платні послуги, які надаються вищими навчальними закладами, у тому числі й навчання студентів понад державне замовлення, регулюються державою на законодавчому рівні.

Право навчальних закладів надавати платні освітні та інші послуги визначено законами України, що регулюють освітню галузь (“Про освіту”, “Про вищу освіту” тощо). Перелік платних послуг, затверджений  постановою КМУ N 796 від 27.10.2010 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Вищий навчальний заклад відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Тобто, рівень плати, згідно з чинним законодавством, повинен відповідати обсягу і якості наданих послуг з навчання.

Звертаємо увагу, що платні освітні та інші послуги надаються виключно понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів.

Однією з обов’язкових вимог та умов надання платних послуг є надання послуг у встановленому законодавством порядку за умови відповідності матеріально-технічної бази навчальних закладів вимогам законодавства, а у разі встановленої законодавством вимоги щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги вони надаються після отримання таких дозвільних документів.

Слід відмітити, що розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі (контракті), що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання,  ВИКЛЮЧНО В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (гривні), і не може змінюватися протягом усього строку навчання (крім вищих навчальних закладів).

Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Плата за освітні послуги може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, по семестрах, щорічно.

У випадку виникнення питань чи порушення Ваших прав щодо  надання/отримання платних освітніх послуг закладами освіти, Ви можете звернутись за роз’ясненнями та консультаціями з питань ціноутворення в даній галузі до сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Малорівненська, 91 або за тел. (0362) 633630.

*Роз’яснення щодо переліку платних послуг, порядку їх надання, укладення договору (контракту) та ряд інших питань  очікуйте в наступній публікації!