До уваги виробників насіння та садивного матеріалу!

 

Суб’єктам насінництва та розсадництва, що заключили Ліцензійні договори на використання сортів та  внесені до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2019 рік і  планують виробництво насіння та садивного матеріалу для реалізації необхідно подати до органу із сертифікації «Державного ценру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (м.Рівне, вул. Драганчука,2) заявку на проведення сертифікації.

Перший етап сертифікації – визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу – здійснюється шляхом польового інспектування (апробації), ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації, а також визначення сортової чистоти чи типовості.

Заявка подається не пізніше, ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин (в нашій зоні це травень).

До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:

  1. документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний чи субліцензійний договір про використання сорту рослин);
  2. копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;
  3. схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;
  4. для гібридів – інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

В подальшому орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, і не пізніше десяти робочих днів, після отримання заявки, приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому відповідно до поданої заявки, зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.

За результатами визначення сортових якостей видається акт польового оцінювання, який є підставою для видачі Сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/чи Сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу.

Контролюючі функції по проведенню сертифікації покладені на відділ нагляду в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки. У разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікатах, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) сертифікати скасовуються Мінагрополітики на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби.

Відділ нагляду в насінництві та розсадництві у межах своєї компетенції надає суб’єктам господарювання консультаційну підтримку з питань здійснення державного нагляду (контролю) та запобігання порушень вимог чинного законодавства в сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин.