Біологічний захист посівів кукурудзи від кукурудзяного стеблового метелика

 

Стебловий (кукурудзяний) метелик (Ostrinia nubilalis Hb.) — це один з найнебезпечніших шкідників у посівах кукурудзи. Рівень заселеності посівів і пошкодженості кукурудзи стебловим метеликом в області в останні роки значно підвищився, на окремих полях навіть відмічена 100% заселеність. Існує два основних методи боротьби з цим шкідником – біологічний та хімічний.

Біологічний метод – найбільш доступний, ефективний, екологічно та економічно доцільний. Він ґрунтується на використанні проти шкідників сільськогосподарських культур їх природних ворогів, зокрема яйцеїда-трихограми. Це дрібні комахи завдовжки 0,4-0,9 мм. Самки трихограми знаходять яйця господаря – шкідника, проколюють їх і відкладають туди свої яйця. З яких відроджуються личинки трихограми, що харчуються яйцями господаря. Однак паразитичний спосіб життя ведуть тільки личинки трихограми, харчуючись вмістом яйця комах, дорослі ж особини трихограми в природі харчуються нектаром квітів і росою.  Потрібно зазначити, що трихограма знищує шкідників у «недосяжних» для хімічних засобів місцях.

Трихограму розселяють в стадії імаго і у вигляді паразитованих яєць лабораторного живителя за 12–24 год. до виплодження дорослих комах. На стадії паразитовані яйця живителя можна розселяти в будь-яку годину доби. Розселення трихограми здійснюють переважно  авіаметодом за допомогую  дельтопланів. Трихограма вирощується у спеціалізованих біолабораторіях в Україні. Перший випуск трихограми проводять на початку відкладання яєць шкідниками, другий – у період масової яйцекладки. При розтягнутому льоті імаго проводять додаткові випуски ентомофага через 5-7 днів після другого. Подальше накопичення і контроль за шкідниками здійснюють за рахунок безпосереднього відновлення розселеної трихограми в агроценозах. Перевагою є те, що випуск даного ентомофага не загрожує здоров’ю людей, не спричиняє забруднення довкілля і продукції, а впровадження біологічного методу захисту, являє собою найбільш радикальний шлях до оздоровлення екологічної ситуації.