Інформація щодо порядку здійснення ринкового нагляду за видом продукції іграшки.

 

Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається із Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. Він охоплює види (типи), категорії та/або групи продукції відповідно до сфер відповідальності органів ринкового нагляду та визначає належність цих видів продукції до певного ступеня ризику.

При проведенні перевірок характеристик продукції органи ринкового нагляду враховують ступінь ризику, який може становити відповідна продукція, а також відомості, що містяться у зверненнях споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, та іншу інформацію щодо продукції.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції.

Під час проведення перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів на початковому етапі перевірки об’єктами перевірки є:

– наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування;

– наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено технічними регламентами, та їх відповідність встановленим вимогам;

– наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією;

– об’єктом перевірки є документи, що містять інформацію про походження продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо).

Технічний регламент безпечності іграшок встановлює вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України. Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок. Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, що розроблена або призначена безпосередньо чи опосередковано для використання у грі дітьми віком до 14 років (далі – іграшки).
Виробники під час введення іграшки в обіг повинні забезпечити, щоб іграшка була розроблена та виготовлена відповідно до суттєвих вимог щодо безпечності, якщо відповідність іграшки вимогам, які до неї застосовувалися, доведена в результаті проведення зазначеної процедури оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність.

Введення іграшок в обіг здійснюється за умови їх відповідності встановленим суттєвим вимогам щодо безпечності, а саме загальним вимогам щодо безпечності. Іграшки, у тому числі хімічні речовини, які вони містять, не повинні загрожувати безпеці чи здоров’ю користувачів або третіх осіб, коли вони використовуються за призначенням або з урахуванням передбачуваної поведінки дітей.

Можливості дітей та осіб, які наглядають за ними, повинні враховуватися, зокрема, у разі, коли іграшки призначені для використання дітьми віком до 36 місяців або інших визначених вікових груп.

Нанесене маркування повинно відповідати вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, інструкції з експлуатації, які супроводжують іграшку, повинні звертати увагу користувачів або осіб, які наглядають за ними, на небезпеку та ризики заподіяння шкоди під час використання іграшки та шляхи їх уникнення.

Іграшки, введені в обіг, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо безпечності протягом їх передбачуваного та звичайного строку використання.

Виробник повинен наносити чітко видимі, розбірливі, зрозумілі та точні попередження на іграшку, прикріплений до неї ярлик (етикетку) або пакування та у разі потреби зазначати попередження в інструкціях з експлуатації, які супроводжують іграшку. Маленькі іграшки, які продаються без упаковки, повинні мати відповідні попередження, прикріплені до них. Попередженням повинні передувати слова “Увага” або “Попередження”.

Попередження, які впливають на рішення щодо придбання іграшки, зокрема ті, що визначають мінімальний та максимальний вік користувачів, та інші попередження повинні зазначатися на споживчій упаковці або бути чітко видимі в інший спосіб для споживача перед купівлею, в тому числі у разі, коли купівля здійснюється шляхом електронної торгівлі. Такі попередження та інструкції щодо безпеки повинні бути складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Виробники забезпечують, щоб на іграшках, які вони ввели в обіг, було нанесено позначення типу, номера партії, серійного номера чи моделі або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати, а у разі, коли розмір або характер іграшки не дає змоги виконати нанесення відповідного позначення, необхідна інформація зазначається на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку іграшку.

Виробники вказують на іграшці своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а у разі, коли це не є можливим, – на її пакуванні або в документі, що супроводжує іграшку. В адресі повинне зазначатися одне місце, за яким можна зв’язатися з виробником.

Виробники забезпечують супроводження іграшки інструкціями та інформацією щодо безпечності згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг), контактну поштову адресу на іграшці, а у разі, коли нанесення відповідної інформації неможливе, – на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку іграшку, також, забезпечують супроводження іграшки інструкціями та інформацією щодо безпечності, які виконуються згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Імпортери забезпечують під час перебування іграшки під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання чи транспортування, за яких не виникає загрози невідповідності іграшки суттєвим вимогам щодо безпечності

Перед наданням іграшки на ринку розповсюджувачі перевіряють наявність на іграшці знака відповідності технічним регламентам, необхідних документів, інструкцій з експлуатації та інформації щодо безпечності, що складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, та виконання виробником та імпортером вимог Технічного регламенту безпечності іграшок.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам, визначеним Технічним регламентом, він не надає таку іграшку на ринку України до приведення її у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

Суб’єкти господарювання подають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

• суб’єкта господарювання, який поставив їм іграшку;

• суб’єкта господарювання, якому вони поставили іграшку.

Іграшки, які надаються на ринку, повинні мати зображення знака відповідності технічним регламентам. Знак відповідності технічним регламентам наноситься згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленим законом. Іграшки, на які нанесено знак відповідності технічним регламентам, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься на іграшку, етикетку або упаковку таким чином, щоб він був видимим, розбірливим та незмивним. У разі неможливості або невиправданості через розмір іграшки або у разі, коли іграшка складається з дрібних деталей, знак відповідності технічним регламентам наноситься на етикетку (ярлик) або супровідну листівку. У разі коли іграшка продається в демонстраційній коробці, що технічно не дає змоги нанесення знака відповідності технічним регламентам, та за умови, що демонстраційна коробка використовується як оригінальне пакування іграшки, знак відповідності технічним регламентам наноситься на демонстраційну коробку.

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію іграшок, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області надають консультаційну підтримку суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду в управлінні захисту споживачів за адресою: м. Рівне, вул. Поповича, 65 А, каб. №1, тел. 63-15-55.

Іграшки, що можуть бути небезпечними для дітей віком до 36 місяців, повинні містити попередження “Не призначено для дітей віком до 3 років” чи “Не призначено для дітей віком до 36 місяців” або таке зображення:

Форма знака відповідності технічним регламентам (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184):