До уваги суб’єктів господарювання-надавачів комунальних послуг

 

Враховуючи численні порушення вимог законодавства з боку суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг та органів місцевого самоврядування під час процедури встановлення/перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги, Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області інформує.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на комунальні послуги визначено статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Так, згідно зі статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

Прийняттю рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передує процедура інформування споживачів за вимогами Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018  № 130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р.  № 753/32205 (далі – Порядок).

Пунктом 2 Порядку передбачено протягом 5 робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, виконавці комунальних послуг інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів (або встановити тарифи) у спосіб, визначений цим Порядком, та доводять до відома споживачів інформацію, передбачену цим Порядком. Під час доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів обов’язково вказується форма (спосіб) зміни цін/тарифів: повний перегляд цін/тарифів чи коригування окремих їх складових. При цьому зазначається строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх надсилати.

Згідно з пунктом 2 Порядку строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на комунальні послуги або встановити тариф.

Так, пунктами 3,4,5  визначено перелік інформації, яка доводиться до відома споживачів суб’єктами господарювання, що надають комунальні послуги  та визначено основні і додаткові способи її доведення.

Відповідно до пункту 9 Порядку суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який протягом встановленого строку надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

У процесі доведення до відома споживачів інформації усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду суб’єктом господарювання.

У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його органу, уповноваженому встановлювати тарифи листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

Пунктом  11 Порядку передбачено, що у разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання після закінчення встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень) письмово сповіщає про це орган, уповноважений встановлювати тарифи.

Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку доведення до відома споживачів інформації про перелік комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад здійснюється органами, уповноваженими встановлювати тарифи відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством (пункт 13 Порядку).

Принагідно звертаємо увагу, що Порядок не застосовується суб’єктами господарювання, тарифи для яких встановлюються Національною комісієющо здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Для таких суб’єктів господарювання постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2016 № 866 визначено процедуру відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін/тарифів.

Окрім того, вважаємо за доцільне звернути увагу, що з 1 жовтня 2020 року набув чинності Закон України № 890-ІХ «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» (далі – Закон № 890).

Згідно із Законом № 890, проекти рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення (замість 20 робочих днів, які були визначені попередньою редакцією цього Закону).

 

Виконавець комунальної послуги інформує споживачів про зміну тарифів на комунальні послуги (з посиланням на рішення органу місцевого самоврядування) відповідно до вимог Закону – у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію (ст. 10 Закону та пункт 4 розділу VІ Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239).