Продовжуємо інформувати про особливості отримання/надання платних освітніх послуг

 

ч.2.  ВИДИ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Отже, до основних видів платних освітніх послуг, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010, відносяться:

  1. підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів та курсантів невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового флоту (далі – студенти, курсанти), аспірантів і докторантів;
  2. навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
  3. проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
  4. підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;
  5. підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
  6. проведення вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною мовою;
  7. навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством та інші.
  8. проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
  9. проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
  10. організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.(Слід зазначити, що послуги, передбачені п.п. 5, 8- 10 із зазначеного переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа)

 

З метою належного виконання положень вищевказаної постанови, керівники навчальних закладів, які підпорядковані Міністерству освіти і науки, затверджують перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом або установою освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної послуги, їх вартості та осіб, відповідальних за їх надання.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

Навчальний заклад не може встановити вартість платної послуги безпідставно.

Така вартість розраховується відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства економіки від 27 жовтня 1997 року N 383/239/131 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”.

Плата повинна бути економічно обгрунтованою, а враховуючи те, що, відповідно до законодавства, державні та комунальні навчальні заклади є бюджетним неприбутковими установами, навчальний заклад надає послуги фактично за собівартістю.

ВАЖЛИВО: вартість платних освітніх послуг знаходиться під сферою контролю Держпродспоживслужби України та її  територіальних органів.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг для осіб, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зменшується з урахуванням перерваного та оплаченого строку навчання.

У випадку виникнення питань чи порушення Ваших прав під час надання/отримання платних освітніх послуг закладами освіти, Ви можете звернутись за роз’ясненнями та консультаціями, з питань ціноутворення в даній галузі, до сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Малорівненська, 91 або за тел. (0362) 633630.

 

Роз’яснення щодо порядку укладення договору (контракту) та ряд інших питань  очікуйте в наступній публікації!