Метрологічний нагляд

 

Головне управління Дежпродспоживслужби у Рівненській області інформує, що відділом ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів проводяться перевірки з метрологічного нагляду згідно з річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2019 рік.

Метрологічним наглядом є діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Головне управління Дежпродспоживслужби у Рівненській області, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

 1. перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 2. подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
 3. перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
 4. у разі виявлення порушення метрологічних вимог:
  забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
  анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
  видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог.

Видами метрологічного нагляду є:

 • державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 • метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
  Відповідно до статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» сферою законодавчо регульованої метрології є види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.

До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

 1. забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
 2. контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 3. контроль стану навколишнього природного середовища;
 4. контроль безпеки умов праці;
 5. контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 6. топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
 7. торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 8. обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
 9. роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 10. роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
 11. роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 12. роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
 13. реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка:

 • стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 • додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Суб’єктам господарювання діяльність яких віднесена до сфери законодавчо регульованої метрології наголошуємо про необхідність дотримання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.