Якщо порушені права споживача

 

У разі порушення прав споживача, першочергово споживачу необхідно подати письмову заяву на ім’я суб’єкта господарювання, у якого придбано товар або замовлено послугу.

Суб’єкт господарювання повинен зареєструвати заяву споживача.

Якщо суб’єкт господарювання відмовляє споживачу у реєстрації його заяви, споживач направляє звернення поштою з повідомлення про вручення.     Якщо вимоги будуть не задоволені, то у цьому випадку споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби України (01001,  м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70) та/або до Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (33025, Рівненська область,      м. Рівне, вул. Малорівненська. 91, тел. (0362) 633-630).

Держпродспоживслужба та її територіальні органи розглядають всі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавством термін.

Згідно ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При зверненні до Держпродспоживслужби подаються наступні документи:

  • заява з викладеною по суті справи та вимогами;
  • копія документу, який засвідчує факт придбання або замовлення продукції (чек, квитанція, договір);
  • копія звернення до суб’єкта господарювання та його відповідь (за наявністю);
  • інші документи, які стосуються розгляду звернення (висновок авторизованого сервісного центру, висновок незалежної експертизи, гарантійні зобов’язання та відмітки про гарантійне обслуговування, акт-претензія про неналежне надання або ненадання житлово-комунальних послуг, розрахункові документи тощо).

Вам також має сподобатись...