Фітосанітарний стан розвитку шкідників та хворобсільськогосподарських культур в Рівненській області станом на 26 червня 2019 року

 

Протягом другої половини червня на території Рівненської області зберігався високий температурний режим, з великим дефіцитом опадів.

Середня за другу декаду температура повітря склала 24º тепла, що на 7º вище середніх багаторічних значень. Максимальні температури досягали 33º тепла у повітрі та до 61º на поверхні грунту. Сума ефективних температур вище +10ºС досягла 452º або перевищила багаторічні значення на 150º. Напротязі всієї декади спостерігалося прогрівання грунту на глибині 10 см до 25º і вище, яке було несприятливим фактором для формування корене- та бульбоплодів.

За другу декаду випало 8-42% середньобагаторічних значень опадів, вони були різної інтенсивності та носили локальний характер.

На посівах озимої пшениці відмічається фаза ”молочна стиглість” за висоти рослин 79-90 см густоти в межах 600 630 ст./м².

У озимого ріпаку зафіксовано початок достигання насіння на окремих площах.

На посівах ярого ячменю відмічається фаза”молочна стиглість” рослин за середньої їх висоти 76 см.

На початок третьої декади червня кукурудза перебуває у фазі 7-13 листків. Середня висота рослин коливається від 28 см на півночі до 150 см в центрі області.

У картоплі проходить ”масове цвітіння”, середня висота рослин 38-53 см.

Соя формує бокові пагони, на ранніх посівах розпочалося цвітіння, висота рослин складає 17-29 см.

Стан більшості сільськогосподарських культур в області оцінювався як добрий, за винятком кукурудзи (північ) та озимої пшениці в центрі, стан яких оцінювався як ”задовільний”.

В посівах зернових культур тривала слабка шкодочинність попелиці, трипсів, клопів та хлібних жуків. Внаслідок надмірного зволоження останніх днів в посівах озимої пшениці зросло ураження колосся хворобами: септоріозом та фузвріозом, в основному інфекція виявлена на пустоколосих рослинах.

На посівах озимого ріпаку відмічається прояв альтернаріозу на пошкоджених галицею стручках.

Суха жарка погода звітного періоду сприяла дружньому відродженню гусениць чотополохівки та їх шкідливості в посівах сої, що викликало необхідність застосування інсектицидів на окремих площах.

Рослини цукрових буряків слабко заселяються листковою попелицею, в основному по краю поля, прояву хвороб не виявлено.

Звітний період був сприятливий для розвитку всіх фаз колорадського жука, проходили масові захисні обробки посадок картоплі. Личинки ІУ віку ідуть в грунт на заляльковування.

Сім днів червня відповідали ”критичним дням” зараження рослин пасльонових культур фітофторозом, по температурних показниках і вологості повітря. Прояв захворювання виявлено на листках картоплі ранніх строків дозрівання в слабкому ступені. Дощі 23-24 червня сприятимуть росту захворюваності та інтенсивності його прояву.

З початку другої декади червня спостерігається дуже слабкий літ та яцекладка кукурудзяного стеблового метелика. Підвищення вологості повітря до 85-90% останніх днів сприятиме масовому льоту та яйцекладки імаго. Проведенню випуску трихограми на заселені площі. Погодні умови сприятимуть