Управління захисту прав споживачів інформує про введення в дію нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області інформує, що з 01 травня 2019 року введено в дію новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII. Таким чином, втратив чинність Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-IV.

Зміни у законодавстві визначають нову класифікацію житлово-комунальних послуг; нову систему взаємовідносин  між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, визначено особливості укладання, зміни та припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг в багатоквартирному будинку. Також змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам. Запроваджено відповідальність   за неналежне виконання договору, як для виконавця таких послуг, так і споживачів. Практична реалізація нововведень, передбачених цим законом, можлива за умови укладання договорів про надання житлово-комунальних послуг.                                                                              Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України   або іншим уповноваженим законом державним органом. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин, це може бути, як індивідуальний так і колективний договір. Також визначено різні категорії споживачів (індивідуальні та колективні). Договір про надання послуги укладається між виконавцем житлово-комунальної послуги та споживачем (особою, яка виступає в інтересах споживача) або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем (співвласником), уповноваженим на це рішення зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг, в т. ч. в багатоквартирних будинках, визначаються ст.. 13-15 Закону.

Нормою вищевказаного Закону передбачено, що не пізніше як впродовж одного року з дня введення в дію цього Закону (не пізніше як 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від форми управління зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електроенергії та газопостачання) щодо кожного виду комунальної послуги відповідно до частини першої статті 14 Закону, а виконавці комунальних послуг – укласти з такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послу відповідно до обраної моделі організації договірних відносин. У випадку, коли співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну із моделей організації договірних відносин, визначених статтею 14 Закону, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньо будинкових мереж багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 01.05.2020 року   буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

З урахуванням особливостей перехідного періоду, а саме періоду від моменту введення в дію Закону (01.05.2019) до моменту укладання нових договорів про надання житлово-комунальних послуг пунктом 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено,   що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону (до 01.05.2019), зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг впродовж одного року з дати введення в дію цього Закону (тобто з 01.05.2020). У разі, якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, що укладено до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Таким чином, до моменту укладання нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами і правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення здійснюватиметься відповідно до договорів, укладених до 01.05.2019.

На Вашому захисті Закон України “Про захист прав споживачів” та Ваші знання даного Закону.