Фітосанітарний стан розвитку шкідників та хвороб с/г культур в Рівненській області станом на 27 травня 2019 року

 

Друга декада травня характеризувалась теплою дощовою погодою. Середньодекадна температура повітря на території області склала 16-17º, що на 1-2º вище багаторічних значень. Максимальні температури досягли 26-27º тепла у повітрі та 44-54º тепла на поверхні грунту.

Сума ефективних температур вище +10º досягла 127º, що в межах норми але в два рази менша, ніж в минулому році.

Сума опадів за декаду склала 27-77 мм або 140-385% середніх багаторічних значень.

Внаслідок значних опадів вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур на території області оцінювалась як надмірна. Опади були відсутні лише 22-23 травня, що дещо покращило стан грунту.

Озиме жито колоситься за висоти 47-55 см, озима пшениця знаходиться у фазі ”прапорцевого листка висотою 35-60 см. Стан посівів добрий.

Озимий ріпак продовжує цвісти, триває утворення стручків. Висота рослин 80-85см, їх стан оцінюється як добрий.

Яра пшениця та ячмінь розвиваються у фазі кущіння за висоти рослин 27-30см і доброго стану.

У цукрових буряків продовжується листоутворення. На ранніх посівах сформувалося 3-4 пари справжніх листків, стан посівів переважно добрий, на окремих площах листки пошкоджені градом.

У картоплі ранніх строків посадки триває утворення бокових пагонів, на решті площ відмічаються сходи.

Нестійка погода другої декади травня стримувала інтенсивність заселення та шкодочинність основних шкідників сільськогосподарських культур та спонукала ураженості хворобами.

В посівах зернових культур тривала слабка шкодочинність листогризучих шкідників, яйцекладка п’явиць та почалося відродження личинок. Відмічається переселення на посіви самок черемхово-злакової попелиці та утворення колоній на листках.

На посівах озимого ріпаку тривало незначне заселення рослин квіткоїдами та насіннєвими прихованохоботниками, літ та яйцекладка капустяної галиці.

Рослини цукрових буряків почали заселяти самки бурякової листкової попелиці та утворювати колонії. Більш відчутною заселеність та шкодочинність спостерігається на посівах кормових буряків, де заселено до 5% рослин.

Сходи соняшнику пошкоджують в окремих вогнищах сірі бурякові довгоносики. Над посівами сої відмічається літ імаго сонцевика будякового ( чортополохівка).

Нестійка погода стримувала вихід і розселення імаго колорадського жука, лише на кінець травня зросла інтенсивність заселення рослин картоплі. Триває спарювання та яйцекладка, відродження і шкідливість личинок буде проходити на початку червня.

Підвищення вологості повітря за оптимальних температур призвело до росту ураженості зернових культур плямистостями, борошнистою росою, септоріозом та прояву бурої листкової іржі.

На нижніх листках ріпаку відмічається альтернаріоз, сім’ядольні листки сої уражуються фузаріозом.