Аналіз діяльності управління за 2018 рік

 

У 2018 році  Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства  Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області   було заплановано   провести  384  заходи державного нагляду  (контролю),  із яких проведено   309  або 80,5%.  Планові  перевірки  не здійснені у повному обсязі через мораторій на проведення таких заходів, що діяв  на початку 2018 року.

У  2018 році всього проведено 2652  заходи державного нагляду,  зокрема,  1682 (63,5%)  комісійних оглядів спільно з органами влади та місцевого самоврядування, іншими суміжними  службами та 970 планових та позапланових  перевірок.

У структурі  об’єктів найбільше перевірено закладів охорони здоров’я – 296  (30,5%),  ДНЗ – 225 (23,2%), загальноосвітніх  навчальних закладів – 90 (9,3%), закладів оздоровлення і відпочинку для дітей – 102 (10,5%).

При проведенні планових та позапланових заходів  державного нагляду порушення вимог санітарного законодавства виявлено при   321  перевірці (33,1%). За результатами  виявлених порушень вимог санітарного законодавства  підготовлено 309 приписів та 48 розпоряджень про їх  усунення,  у  5 випадках матеріали надсилались до правоохоронних органів.

Територіальними органами Держпродспоживслужби  прийнята участь у 1682 комісійних оглядах, у 760 виявлені порушення вимог санітарних норм та правил – 45,2%.   За результатами виявлених недоліків при комісійних оглядах  у всіх випадках підготовлено інформаційні листи  до керівників підприємств та  установ, органів влади та місцевого самоврядування та надано 2952 пропозиції щодо зміцнення матеріально – технічної бази даних об’єктів.

Впродовж 2018 року при проведенні заходів державного нагляду (контролю) в сфері дотримання санітарного законодавства за тендерними угодами  проведено  10339 лабораторних  та інструментальних  досліджень, із яких у ЗОШ – 3438,   ДНЗ – 3769,  ЛПЗ – 721, інтернатних закладах – 944, закладах оздоровлення та відпочинку – 365, підприємствах водного господарства – 79, інших підприємствах – 668.  Питома вага невідповідностей  лабораторних досліджень та інструментальних замірів  вимогам гігієнічних нормативів  складає 19,8%.

Зокрема, в 2018 році проведено  дослідження 235 зразків води поверхневих водойм, із яких 218 (92,8%) не відповідали вимогам нормативних значень за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.  За санітарно-хімічними показниками  досліджено  640 зразків питної води, із яких 345 чи 53,9% не відповідали вимогам ДСанПіНу через високий вміст заліза, кольоровість, мутність та  жорсткість.  Висока невідповідність проб питної  води   за санітарно-хімічними показниками  зареєстрована  на підприємствах водного господарства – 80,6%, у інтернатних закладах – 65,4%, ЗОШ – 56,0%,  ДНЗ – 55,6%, ЛПЗ – 42,9%, закладах оздоровлення та відпочинку – 42,5% та  інших підприємствах – 18,4%. За мікробіологічним показниками  досліджено 474 зразки води, із яких 26 (5,5%) не відповідали вимогам державного стандарту.

При проведених 3420 замірах параметрів мікроклімату перевищення допустимих рівнів  встановлено у  786  або 23%.  У структурі обстежених об’єктів   високий показник невідповідності замірів мікроклімату  встановлено у  ДНЗ – 19,1%,  ЛПЗ – 15,9%, ЗОШ – 10,5%.

Із  4200 замірів рівнів освітленості відхилення встановлено у 507 (12,1%). За результатами інструментальних замірів невідповідність рівнів освітленості в приміщеннях ЛПЗ  становила  21,5  у приміщеннях ДНЗ – 14,5%,  у приміщеннях ЗОШ – 10,8%, у закладах оздоровлення і відпочинку – 0,7% та  в інтернатних закладах – 0,9%.  При розгляді скарг та звернень громадян  проведено  25 замірів шумового навантаження та вібрації,  в 13 (52%)  встановлено перевищення  вимог нормативних значень.

У 2018 році проведено 571 дослідження повітря  закритих приміщень на вміст шкідливих речовин, із яких  у 71 чи 12,4% встановлено  перевищення гігієнічних нормативів. Питома вага виявлених невідповідностей  повітря закритих приміщень на вміст шкідливих речовин   у ЗОШ становила  16, 2%, у ДНЗ  – 11,1%,  у інтернатних закладах – 2,2%.

Із 6 зразків води питної  досліджених за паразитологічними показниками;  163  зразків грунту за  санітарно-хімічними  та паразитологічними показниками та 40  проведених замірів  електромагнітного випромінювання, 260 замірів рівнів радону -222 невідповідностей не виявлено.

При розслідуванні спалахів харчових отруєнь проведені бактеріологічні дослідження  44 зразків готових страв, із яких 21 (47,7%) не відповідали  вимогам нормативної документації, 19 зразків  харчових продуктів (сировини), із яких  у 3 (15,8%)  встановлено невідповідності  та 136 змивів з обладнання, посуду та інвентаря, із яких 56 (41,2%)  з позитивним результатом. Проведені раптові обстеження 76 працівників об’єктів нагляду, у 2 (2,6%)  виявлено носійство збудників інфекційних захворювань.

За результатами встановлених невідповідностей лабораторних досліджень та інструментальних замірів  застосовувались заходи реагування.  Всього у  2018 році підготовлено та надіслано керівникам закладів, підприємств  та організацій 122 приписи та 196  інформаційних листів.

Про незадовільні результати лабораторних досліджень  та інструментальних замірів  інформувались органи влади та місцевого самоврядування. Всього підготовлено близько 120 інформацій.

У 2018 році органами Держпродспоживслужби в Рівненській області розглянуто 4529 заяв суб’єктів господарської діяльності щодо надання адміністративних послуг та здійснення погоджувальних процедур. За результатами їх розгляду надано 34 адміністративних послуги та здійснено 4495 погоджувальних процедур у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Зокрема, спеціалістами управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства видано 264 рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря, 214 актів санітарно-епідеміологічного обстеження об’єктів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, 33 санітарних паспорти на право одержання, зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив, 19 санітарних паспортів на автотранспорт для перевезення пестицидів та мінеральних добрив, розглянуто та прийнято рішення щодо погодження або непогодження 268 матеріалів містобудівної документації, 52 матеріали по питаннях  поводження з відходами, видано 34 дозволи (санітарних паспорти) на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання. Спеціалістами Головного управління здійснено державний санітарно-епідеміологічний контроль 3645 імпортованих вантажів для проведення їх митного оформлення, із яких 3559 вантажів (98%) із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи  «Єдине вікно».

Порушення термінів та скарг на надання адміністративних послуг в 2018 році не відмічалось. Відмов у наданні адміністративних послуг  не реєструвалось.

За результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання щодо отримання документів погоджувального характеру підготовлено 64 обґрунтовані відмови у видачі погоджувальних документів, а саме: 39 відмов у видачі рішення щодо можливості отримання дозволу на викиди, 9 відмов щодо можливості отримання ліцензії на провадження медичної практики, 2 відмови у видачі санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив та 14 відмов щодо митного оформлення за результатами здійснення санітарно-епідеміологічного контролю імпортованих вантажів спеціалістами.

Протягом 2018 року на адресу Управління  державного нагляду  за дотриманням санітарного законодавства надійшло 237  скарг та звернень громадян,   що на 25% більше ніж у 2017 році.  203 звернення чи 86% вирішено позитивно.  Звернення розглядались в  межах компетенції,  відповідно до вимог та в терміни встановленні чинним законодавством.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» підготовлена 21 відповідь на запити.

У минулому році  було зареєстровано 5 спалахів кишкових інфекцій, в яких захворіло 86 людей, із них 40 дітей, а саме:

  • ДНЗ с. Чудель Сарненського району;
  • с. Дружба  Радивилівського району (заклад громадського харчування);
  • с. Більськ Рокитнівського району (у побуті);
  • ресторан «Айвенго» с. Колоденка, Рівненського району;
  • школа-інтернат смт. Мізоч Здолбунівського району.

У 4 випадках спалахи інфекційних захворювань спричиняла сальмонела  ентерітідіс, в одному випадку  збудника виявити не вдалося. У 2-х випадках із 5 спалахи  реєструвались в організованих колективах  (дошкільному навчальному закладі та школі – інтернат), два випадки були у закладах громадського харчування  та ще один випадок відбувся у побуті.

Зареєстровано 4 випадки ботулізму (по одному в м. Рівне, Здолбунівському, Сарненському та Костопільському районах). З метою проведення епідемічного розслідування в осередках було відібрано 8 проб продуктів для дослідження на ботулізм, результати негативні. Продукти, які спричинили розвиток ботулізму, встановити не вдалося. Проведено розслідування 1 випадку отруєння грибами в Острозькому районі.

Проведено епідемічне розслідування 52 випадків сказу, в осередках виявлено 149 контактних осіб, із них 23 дітей, всі направлені до рабіолога для вирішення питання антирабічного лікування.