До уваги суб’єктів господарювання

 

На сьогоднішній день в Україні прийнято законодавство про державний ринковий нагляд, яке повністю відповідає законодавству ЄС. Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе завдання з виконання, зокрема вимог статей 55 та 56 цієї Угоди в частині створення ефективної системи ринкового нагляду транспарентної з системою ринкового нагляду, яка існує в ЄС.

Держпродспоживслужба як один з органів ринкового нагляду намагається забезпечити реалізацію європейських принципів здійснення ринкового нагляду в Україні з дотриманням вимог законодавства.

Відповідно до вимог абзацу 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи забов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Підстави, межі повноважень та спосіб, за якими зобов’язані діяти посадові особи, що здійснюють державний ринковий нагляд відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», визначені саме у цьому Законі, Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентах.

У чотирьох статтях Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», а саме, у частині другій статті 7, частині п’ятій статті 10, частинах п’ятій та сімнадцятій статті 23 та частині другій статті 27 зазначено, що при здійсненні державного ринкового нагляду застосовуються відповідні положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Зазначене підтверджується листами Мінекономрозвитку від 21.03.2017 № 3633-06/9130-03 та від 25.03.2016 № 3632-06/8587-03, які розміщені на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби за посиланням: http//www.consumer.gov.ua/ContentPages/Informatsiyni_Listi_Tsovv/177/.

Таким чином, дія положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» застосовується при здійсненні заходів ринкового нагляду лише в межах законодавства про державний ринковий нагляд.

Планові та позапланові перевірки характеристик продукції у сфері ринкового нагляду проводяться на підставі наказів територіальних органів та посвідчень (направлень) на проведення перевірки, що видаються та оформляються відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (стаття 23 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»).

Посадові особи Держпродспоживслужби та її територіальних органів, які здійснюють ринковий нагляд, мають право безперешкодно відвідувати, за умови пред’явлення службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки, у будь-який час впродовж роботи об’єкта:

а) торговельні та складські приміщення суб’єктів господарювання і місця використання продукції під час її монтажу та/або введення в експлуатацію (якщо відповідність продукції деяким встановленим вимогам може бути оцінена лише під час таких дій) для проведення перевірок характеристик продукції і перевірок стану виконання суб’єктами господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

б) місця проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб для проведення перевірок додержання вимог щодо представлення продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, перевірок характеристик продукції та перевірок виконання суб’єктами господарювання приписів і рішень відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

в) місця зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції для проведення перевірок характеристик продукції (стаття 15 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

 

Законодавством передбачено, що для проведення перевірки характеристик продукції достатньо пред’явити лише службове посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки. Предявлення інших документів, листів, погоджень, попереджень про проведення перевірки тощо законодавством не передбачено.

 

Посилання на необхідність, застосування норм пункту 4 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планової перевірки характеристик продукції не пізніше як за 10 днів до дня здійснення цього заходу у законодавстві про державний ринковий нагляд відсутнє.

 

При здійсненні заходів з державного ринкового нагляду Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області діє в межах та у спосіб, встановлений законодавством.