До відома суб’єктів господарювання, що через аптечні заклади провадять реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

 

У роз’ясненнях Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2018 року
№ 18.2-04/4743, направлених на адресу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, зазначено, що абзацом другим пункту 1 Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (далі Порядок), визначено, що повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється в межах затвердженого МОЗ розміру відшкодування вартості лікарських засобів, що включені до Реєстру (який затверджується МОЗ) лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Нова редакція Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 22 січня 2018 року (далі – Реєстр), затверджена наказом МОЗ України від 22.01.2018 року № 111 (у редакції наказу МОЗ України від 05.02.2018 № 177) та розміщені для користування на сайті Міністерства (www.moz.gov.ua) у розділі «Докумети/Накази МОЗ».

Реєстр містить 239 торгових назв препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, які відшкодовуються пацієнтам безоплатно або з доплатою.

Підпунктом 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008
№ 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» встановлено на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Тому, як зазначило МОЗ України у своїх роз’ясненнях, для формування роздрібної ціни в аптеках за упаковку лікарського засобу по програмі реімбурсації «Доступні ліки», при їх реалізації оптово-відпускна ціна виробника/постачальника повинна відповідати оптово-відпускній ціні за упаковку, що внесена до Реєстру, до якої має застосовуватись постачальницько-збутова надбавка дистриб’ютора у розмірі виключно 10 відсотків та торговельна (роздрібна) надбавка аптеки виключно в розмірі 15 відсотків, а також податок на додану вартість у розмірі 7 відсотків.

Також, в Реєстрі зазначена сума відшкодування за упаковку лікарського засобу та сума доплати за упаковку, якщо препарат відшкодовується частково.

Абзацом другим пункту 5 Порядку встановлено, що ціни на лікарські засоби, внесені до Реєстру, є фіксованими на період дії Реєстру до моменту його наступного оновлення.

Тобто, ціни на лікарські засоби, що внесені до Реєстру, в тому числі, оптово-відпускна ціна за упаковку, роздрібна ціна за упаковку, ціна відшкодування упаковки та розмір доплати за упаковку лікарського засобу повинні чітко відповідати зазначеним в Реєстрі.