Про проведену роботу за 2017 рік

 

Впродовж 2017 року спеціалістами управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проведено перевірки у 117  суб’єктів господарювання різних форм власності, з них:  103 планових заходів та 14 – позапланових, у тому числі:

 • щодо дотримання  вимог чинного законодавства про захист прав споживачів  при  реалізації  непродовольчих товарів проведено  55  планових  перевірок, у суб’єктів господарювання виявлено різного роду порушення вимог законодавства про захист прав споживачів;
 • щодо дотримання вимог чинного законодавства про захист прав споживачів.

При  наданні  послуг   проведено 48 планових перевірок у  суб’єктів господарювання  виявлено  різного  роду   порушення вимог законодавства про захист прав споживачів:

 • щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів при реалізації продовольчих товарів по зверненню споживачів проведено – 2  позапланових перевірки, порушення виявлено у 1 суб’єкта господарювання;
 • щодо дотримання вимог чинного законодавства про захист прав споживачів при реалізації непродовольчих товарів проведено 10 позапланових перевірок –  у 7 суб’єктів господарювання  виявлені різного роду порушення вимог чинного законодавства про захист прав споживачів;
 • щодо дотримання вимог чинного законодавства про захист прав споживачів.

При  наданні  послуг   проведено  2 позапланових перевірок,  у 1 суб’єкта господарювання виявлено порушення вимог законодавства про захист прав споживачів.

Протягом       2017   року:

 • перевірено    безпеку      продукції     на    суму  623,0 тис. грн.,
 • забраковано   та    тимчасово   знято   з   реалізації  –  на суму  217,0 тис. грн,  або 34,8 %  від  вартості перевіреної продукції.

За виявлені порушення вимог чинного законодавства про захист прав споживачів до адміністративної відповідальності притягнуто 102 посадових осіб, сума штрафів склала  17,4 тис. грн.

Відповідно  до  статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів» до 50 суб’єктів господарської діяльності застосовано    адміністративно – господарські     cанкції   на  суму  81,39 тис. грн.

В ході перевірок  виявлено  586 видів різного роду порушень, у тому числі:

 • відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію – 583;
 • реалізація нестандартної продукції – 1;
 • порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги – 2.

Під час здійснення планового заходу у закладжі ресторанного господарства міста Рівне виявлено наступні порушення вимог законодавства про захист прав споживачів:

 1. В реалізації виявлено продукцію (алкогольні напої) без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію: дані про ціну. Вищезазначена інформація про продукцію не доводиться до відома споживача у прейскуранті цін на алкогольні напої, не зазначена ціна за пляшку, за 50 та 100 мілілітрів напою, ця інформація не доводиться до відома споживача іншим способом, – що є порушенням п. 6,  ч. 1 та ч. 3  статті 15 Закону  України «Про захист  прав  споживачів» та п. 3.4 «Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219,  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції України 20.08.2002 № 680/6968 та п.25 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854.
 2. Прейскурант цін на алкогольні напої не підписаний керівником, бухгалтером та матеріально – відповідальною особою, – що є порушенням п. 3.4 «Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства» та п. 25 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями».

За виявлені порушення вимог законодавства про захист прав споживачів посадову особу суб’єкта  господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафу складає 0,17 тис. грн.  Відповідно до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів» до суб’єкта господарювання застосовано адміністративно – господарське стягнення у сумі  1,52 тис. грн.

При проведенні планової перевірки дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів у суб’єкта господарювання міста Рівне виявлено наступні порушення вимог законодавства:

 • в реалізації виявлено продукцію (непродовольчі товари) без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію: дату виготовлення, найменування та місцезнаходження виробника,  дані про основні властивості продукції, дату виготовлення та найменування та місцезнаходження підприємства, яке здійснює функцію щодо прийняття претензій від споживачів, а також проводить ремонт, технічне обслуговування, – що є порушенням п.3, п.7, п. 12, ч. 1 статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 16 «Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», п.7, п.8 «Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 506.
 • в «Куточку споживача» не забезпечено повну інформацію про місцезнаходження і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, – що є порушенням п. 10 «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів».

За виявлені порушення вимог законодавства про захист прав споживачів посадову особу суб’єкта господарювання  притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафу складає 0,17 тис. грн.  Відповідно до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів» до суб’єкта господарювання   застосовано адміністративно – господарське стягнення у сумі  12,65 тис. грн.

РЕКЛАМА

 

Впродовж  2017  року  спеціалістами управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області досліджено 290  рекламоносіїв, з  них  виявлено порушення  у 96,  що складає   33,1% від досліджених, заведено 96 справ за ознаками порушень законодавства по рекламу, 77 справ розглянуто, 2 справи припинено у зв’язку із непідтвердженням ознак порушень вимог законодавства про рекламу, по 5 справах прийнято рішення про припинення провадження у справі у зв’язку із не доведенням факту вчинення порушення особою, 10 справ знаходиться у стадії дослідження, 1 справа направлена до Держпродспоживслужби для винесення рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу у зв’язку з тим, що розмір очікуваних штрафних санкцій складає більше 300 неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян.

За виявлені порушення законодавства про рекламу до 74 суб’єктів господарської  діяльності застосовано  штрафів на суму 61,0964 тис. грн, із них  68 суб’єктів господарювання сплатили штраф  у добровільному порядку у сумі 51,811 тис. грн., або  84,8 %.

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами на підставі матеріалів справи,  у тому

числі  протоколу  про  порушення  законодавства  про  рекламу встановлено, що суб’єктом господарювання міста Рівне  на  зовнішній рекламній  конструкції розповсюджувалась  реклама для невизначеного  кола  осіб щодо наявності кальяну у закладі ресторанного господарства.

В  процесі  дослідження  реклами  встановлено, що суб’єктом господарювання розповсюджувалась  реклама на зовнішній рекламній конструкції для невизначеного кола осіб щодо  наявності  кальяну  у закладі ресторанного господарства із порушенням  пункту 3 частини 1 статті 8 Закону України «Про рекламу», оскільки, подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства,  завдають  чи  можуть  завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю,  а також спонукають до нехтування засобами безпеки, забороняється. Відповідно до статті 13 «Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів» Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства (п. 9).

Згідно частини 4 статті 27 Закону України «Про рекламу» за   недотримання   встановлених   законом   вимог  щодо  змісту реклами на рекламодавця реклами накладено   штраф   у  розмірі 1,0 тис. грн., який сплачено у добровільному порядку до Державного бюджету України.

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами на підставі матеріалів справи,  у тому

числі  протоколу  про  порушення  законодавства  про  рекламу встановлено, що суб’єктом господарювання міста Рівне на чотирьох  зовнішніх  рекламних  конструкціях   зовнішньої  поверхні  будинку міста Рівне  для  невизначеного  кола  осіб, розповсюджувалась реклама  щодо знижки – 60 % та розпродажу продукції магазину.

В  процесі  дослідження  реклами  встановлено, що суб’єктом  господарювання розповсюджувалась  реклама на чотирьох  зовнішніх  рекламних  конструкціях  із порушенням частини 5 статті  8  Закону України «Про рекламу», оскільки, реклама  не містила відомості  про дату початку і дату закінчення знижки до 60% та  розпродажу  продукції магазину.

Згідно частини 4 статті 27 Закону України «Про рекламу» за   недотримання   встановлених   законом   вимог  щодо  змісту реклами на рекламодавця реклами накладено   штраф   у  розмірі 2,0 тис. грн., який сплачено у добровільному порядку до Державного бюджету України.

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами на підставі матеріалів справи,  у тому

числі  протоколу  про  порушення  законодавства  про  рекламу встановлено, що  суб’єктом господарювання на зовнішній рекламній  конструкції  зовнішньої  поверхні  будинку міста Рівне,  для  невизначеного  кола  осіб  розповсюджувалась  реклама щодо вартості надання туристичних послуг туристичною агенцією  у  іноземній валюті.

В  процесі  дослідження  реклами  встановлено, що суб’єктом господарювання на зовнішній рекламній  конструкції зовнішньої  поверхні  будинку міста Рівне, розповсюджувалась реклама  із  порушенням  частини 8 статті  8  Закону України «Про рекламу», оскільки, інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені  у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується  на території  України, зазначається  виключно у гривні.

Згідно частини 4 статті 27 Закону України «Про рекламу» за   недотримання   встановлених   законом   вимог  щодо  змісту реклами на рекламодавця реклами накладено   штраф   у  розмірі 1,0 тис. грн., який сплачено у добровільному порядку до Державного бюджету України.

Щодо стану розгляду звернень громадян

 

Головним та визначальним напрямком роботи управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області є забезпечення всебічного та неупередженого розгляду звернень громадян, суворого  дотримання  вимог  Конституції  України, Законів України «Про звернення громадян», «Про захист прав споживачів»,  Указу  Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення

до  органів  державної влади та органів місцевого самоврядування»,  виконання   наказів  Державної  служби  України  з  питань безпечності  харчових  продуктів  та захисту споживачів та створення реальних передумов забезпечення конституційного права всіх громадян з метою ефективного захисту  українського  споживача.

Впродовж  2017 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області  одержано  923   звернення    щодо  порушення  прав споживачів у відповідності  до  вимог  законодавства про захист прав споживачів, із них:

 • надійшло письмово – 171;
 • на особистому прийомі громадян – 674;
 • із Урядової «гарячої лінії» та з «гарячої лінії» Рівненської ОДА – 70;
 • надіслано повторно: 8 звернень.

Кількісні дані щодо змісту основних питань, які порушують                        громадяни:

 • щодо якості продовольчих товарів – 30;
 • щодо якості непродовольчих товарів – 551, з них:
 • щодо придбання товарів через інтернет – 25;
 • щодо якості надання послуг – 342, з них на:
 • житлово – комунальні послуги – 88;
 • на фінансові послуги – 14.

Спеціалістами   управління  захисту  споживачів  Головного  управління

Держпродспоживслужби в Рівненській області розглянуто всього 896  звернень, задоволено   707   звернень   із  розглянутих, надано роз’яснень  за  результатами  розгляду  звернень   споживачам   повернуто  кошти у сумі     84,75 тис. грн.

В управлінні захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби  в  Рівненській  області проводиться особистий прийом   громадян  згідно  затвердженого  графіка,  облаштовано   зручні  умови  для  прийому  громадян  та написання  заяв, щоденно з 10 до 18 год працює  громадська  приймальня.

З  метою   покращення   правової   обізнаності   споживачів  щодо  їх  прав, управління захисту  споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в  Рівненській  області  здійснює  прозору та неупереджену  діяльність, доводячи до відома споживачів максимум інформації. Впродовж  звітного періоду розміщено 16 публікацій на сайті Головного  управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, працівники управління  взяли участь у 7 телевізійних ефірах та 7 радіпередачах,  присячених  вимогам законодавства про захист прав споживачів. Проведено дві зустрічі із учнями та студентами навчальних закладів  Рівненщини,  де  працівники управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в  Рівненській  області  інформували   слухачів  про роботу управління у сфері захисту прав споживачів.   Найбільш   актуальними   питаннями  є правова  освіта  громадян у разі придбання товару, замовлення  послуг неналежної якості.

Безпека продукції, що реалізується на споживчому ринку Рівненської області, дотримання законодавства про рекламу  знаходиться  на  постійному контролі  в  управлінні  захисту споживачів  Головного управління Держпродспоживслужби в  Рівненській  області.